"Wycinki z przedwojennej prasy" - cz. XCII

08.12.2019 05:15:00 PAN 10 3752

W tym tygodniu w ramach cyklu prezentujemy artykuł Józefa Franczyka ze Zbludzy na temat rozwoju spółek mleczarskich na Limanowszczyźnie, który ukazał się 90 lat temu w „Gazecie Podhalańskiej”.

Gazeta Podhalańska 
6 stycznia 1929 r.

Spółka mleczarska. Poważny artykuł P. Wandy Głowińskiej w poprzedniej gazecie o „Znaczeniu Spółdzielni mleczarskich”, poruszył mię do dalszej korespondencji na ten temat. 

Spółka mleczarska ma wielkie znaczenie dla małorolnych gospodarzy, szczególnie w górach, bo przeistacza gospodarstwa rolne na postępowe i zyskowne, a to na zasadzie ulepszonej hodowli bydła, tudzież dochodu uzyskanego każdego dnia za sprzedaną śmietankę do Spółki mleczarskiej. Tą drogą górzysta Szwajcaria doszła do wielkiego znaczenia, majątku i dobrobytu.

Tutejszy Tym. Zarząd P. w Limanowej jakby śladem Szwajcarii całkiem spokojnie i bez rozgłosu wziął się energicznie do tej pracy i w przeciągu jednego roku założył i uruchomił kilkanaście Spółek mleczarskich z licznemu filiami w Powiecie – a to w Ujanowicach, Tymbarku, Skrzydlnej, Mszanie dolnej i innych gminach, których rozwój powiększa się z każdy dniem – w dalszym zaś ciągu zostanie wkrótce założoną Spółka mleczarska w Kamienicy, a pozostaje jeszcze do założenia w Łukowicy. Gdy to nastąpi, a nastąpi wkrótce, to cały powiat liczący 95 gmin, zostanie uruchomiony i zorganizowany w Spółki mleczarskie.

Następnie Tym. Zarząd P. z całą spokojnością ale siłą energii założył szkołę rolniczą w Łososinie Górnej. Nauka rozpocznie się w połowie stycznia 1929 r., a trwać będzie 11 miesięcy. Szkoła rolnicza ma wielkie znaczenie dla przyszłości, albowiem stanie się podstawą do podniesienia produktywnego gospodarstwa rolnego przez oświatę i kształcenie młodzieży na wzorowych i postępowych gospodarzy rolnych.

Musze jeszcze wspomnieć, że Tym. Zarząd P. popiera z całą siłą sadownictwo – tak, że w r. 1927 i 1928, założył już znaczną ilość wzorowych sadów owocowych w poszczególnych gminach, a w następnym roku praca pójdzie dalej. Za parę lat cały powiat pokryje się doborowemi drzewami owocowymi, na korzyść właścicieli.

Z wiosną 1929 r. Tym. Zarząd. P. przystąpi do założenia powiatowego związku pszczelarskiego, do którego wielu zwolenników jako członków przysposabia się, co również wyjdzie na korzyść nawet najuboższych ludzi, pragnących polepszenia bytu swego.

Z tego krótkiego sprawozdania łatwo poznać można, że Tymczasowy Zarząd Powiatowy a względnie jego czynniki zasługują na uznanie i wdzięczność ludności całego powiatu, a wyniki wykazanej pracy, pozostaną chlubną i trwałą pamiątką na długie lata. „Szczęść Boże do dalszej pracy z Nowym Rokiem”. Józef Franczyk Zbludza.

Grafika – TUTAJ.

***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in