Poniedziałek, 21 września
Jonasz, Mateusz, Mirosław, Hipolit, Daria, Wawrzyniec

Skatepark i plac zabaw z urządzeniami muzycznymi – gmina szuka wykonawcy

15.11.2019 08:56:00 PAN 7 4389

Tymbark. Gmina Tymbark rozpisała przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw z urządzeniami muzycznymi, umieszczonymi na nawierzchni trawiastej oraz utwardzenie terenu w postaci chodnika i placyków służących celom komunikacyjnym i rekreacyjnym.

Na istniejącej płycie betonowej zostaną zamontowane urządzenia skateparku (mobilne demontowane na okres zimowy). Wzdłuż płyty skateparku – lodowiska zostanie zmodernizowane oświetlenie. Istniejące latarnie zostaną zastąpione przez nowoczesne słupy oświetleniowe, zasilane energią uzyskaną z paneli fotowoltaicznych.

Ponadto zostanie wykonany remont istniejącego parkingu oraz placu znajdującego się w południowo-zachodniej części działki 526/1. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak tory przeszkód, ławki, kosze na śmieci czy tablice informacyjne przy placu zabaw. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje skatepark , drugi natomiast: roboty rozbiórkowe, interaktywny plac zabaw, tor przeszkód „klawiatura” i tor przeszkód „guziki”, utwardzenie terenu (chodniki, place) – nawierzchnia granitowa, elementy dróg, chodników i nawierzchni, mała architektura, powierzchnie trawiaste zielone, ogrodzenie, przebudowa oświetlenia placu i instalacja fotowoltaiczna.

Zainteresowane firmy mają czas na złożenie swoich ofert do 25 listopada. Przy ich ocenie, będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (60%) i gwarancja (40%).

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku. Na przedsięwzięcie, samorząd pozyskał dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in