Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Rozmawiali o lokalnym rynku pracy

19.10.2021 05:02:00 PAN 5 1598

Limanowa. W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej.

Posiedzeniu przewodniczył Wojciech Włodarczyk z Zarządu Powiatu Limanowskiego, obecna była również wicestarosta Agata Zięba. 

Na spotkaniu Powiatowa Rada Rynku Pracy zapoznała się z aktualną informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej za III kwartał 2021 roku, z uwzględnieniem stanu realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które omówił dyrektor urzędu, Marek Młynarczyk. 

W dalszej części obrad rada pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w podziale środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów realizowanych przez PUP w Limanowej w 2021 roku.

Na zakończenie posiedzenia wyrażono opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, którą omówiła Anna Cuper – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Rada rynku pracy jest gremium opiniująco – doradczym, którego celem jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

(Fot.: PUP Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in