'Wycinki z przedwojennej prasy' cz. XVIII

03.06.2018 07:41:00 PAN 2 3131

W tym tygodniu o uroczystości wprowadzenia łaskami słynącego obrazu pasierbieckiej Matki Boskiej Pocieszenia tuż przed wybuchem II wojny światowej, o echu strajku rolnego z 1937 roku oraz zgromadzeniu przedwyborczym w starostwie 117 lat temu.

Nasza Sprawa
4 czerwca 1939 r.
Wśród chat i lasów brzozowych
Miejscowość Pasierbiec obchodziła w ub. miesiącu uroczystość wprowadzenia łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia. Ta niewielka, bo około 80 domów licząca górska wioska posiada kaplicę z obrazem Najśw. Matki, bardzo przez okoliczny lud czczonym. Obraz przedstawia ukoronowanie Matki Boskiej. Gdy w roku ubiegłym okazała się potrzeba odnowienia go, mieszkańcy Pasierbca i okolicznych wiosek chętnie na to łożyli swój wdowi grosz. W kwietniu br. odnowiony obraz umieszczono tymczasowo w kościele paraf. w Łososinie, a w pierwszą niedzielę maja odbyło się uroczyste, procesjonalne przeniesienie go do kaplicy w Pasierbcu. Procesję z Łososiny prowadził ks. J. Maziarz. Gdy pochód stanął na szczycie góry, skąd widać już było kaplicę, odezwały się dzwony i dzwonki pasierbieckie i naprzeciw obrazu wyszła druga procesja z kaplicy, na czele której szedł ks. dr W. Dudziak i ks. Ciastoń. Przy śpiewie pieśni ,,Do Twej dążym kaplicy', „Matko Pocieszenia' i „Po górach, dolinach' — radosny pochód zbliżył się do kaplicy, obok której wznosiła się triumfalna brama z napisem „Salve Regina'. Obraz złożono na polnym ołtarzyku. Kazanie wygłosił rodak tamtejszy ks. dr Dudziak. W gorących słowach zachęcał do nabożeństwa do Matki Pocieszenia, a kazanie zakończył aktem oddania wszystkich zgromadzonych pod szczególną opiekę Matki Pocieszenia, która obrała sobie to miejsce wśród ubogich chat i lasów brzozowych, aby być zawsze Pocieszycielką dla tych, którzy u Niej tutaj pomocy szukać będą. W czasie sumy wierni prosili Boga za wstawiennictwem Matki Boskiej, której obraz zawisł w kaplicy, o błogosławieństwo dla kochanej Ojczyzny. U c z e s t n i k .
(fragment)

GrafikaTUTAJ.
Warszawski Dziennik Narodowy
Środa 1 grudnia 1937 r.
Echa „strajku rolnego”
Limanowa. (PAT). Przed sądem grodz. w Limanowej odbyła się rozprawa karna przeciwko 5 uczestnikom strajku rolnego z powiatu limanowskiego, oskarżonych o zmuszanie ludności, zdążającej na jarmark w Limanowej, do powrotu z drogi do domu. W wyniku rozprawy sąd grodzki skazał wszystkich oskarżonych po 3 miesiące bezwzględnego aresztu.
Grafika – TUTAJ.
Nowa Reforma
Sobota 31 Sierpnia 1901.
Limanowa, 29 sierpnia. Wczoraj odbyło się tu w gmachu starostwa zgromadzenie przedwyborcze, zwołane przez powiatowy komitet wyborczy. Przybyli na to zgromadzenie kandydaci: hr. Antoni Wodzicki, dotychczasowy poseł sejmowy z IV kuryi limanowskiej, p. Marszałkowicz, właściciel dóbr Stronie i kierownik Kółka rolniczego w Nowym Sączu i Limanowy, Łobosz, naczelnik gminy w Mszanie Dolnej, i Puch, włościanin z Starej Wsi pod Limanową. Przybył także i dr Danielak, chociaż zrzekł się kandydatury w Limanowskiem. Wśród zgromadzonych wyborców było mnóstwo ludowców, którzy popierali kandydaturę radcy sądowego, p. Podgórskiego, starosta zaś p. Sielecki i pewna część zgromadzonych popierali kandydaturę hr. Wodzickiego - inni znów Marszałkowicza, tak, że zgromadzenie się rozbiło i w poniedziałek 2 września odbędzie się nowe. Prawybory w Limanowskiem zostały już w wszystkich gminach przeprowadzone, przeważnie na korzyść radcy Podgórskiego, który nawet sam został wybrany wyborcą przy prawyborach w dniu 21 b. m. w Limanowej.
Grafika – TUTAJ.
***
Cykl powstaje przy współpracy z panem Januszem Guzikiem, który zajął się opracowaniem materiałów, zaczerpniętych z zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowej Biblioteki Austrii.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in