Czwartek, 04 marca
Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Łucja, Adrianna, Wacław

Już wkrótce rekonstrukcja secesyjnej werandy

19.12.2020 09:07:00 top 3 6952

Limanowa. W czwartek decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”.

Przedmiotem zainteresowania muzealników z Limanowej i Kieżmarku stanie się mecenat sprawowany nad twórczością artystyczną (we wszelkich jej przejawach) przez rodziny szlacheckie zamieszkujące w przeszłości rejon pogranicza. Częstokroć stawały się one fundatorami obiektów sakralnych o wysokiej wartości artystycznej i sprawowały funkcje kolatorów kościołów i parafii. Tym samym umożliwiały przenikanie nurtów i fuzję różnych kierunków sztuki, włączając oba miasta w ogólny nurt artyzmu europejskiego. Sztuka nie zna granic, zatem dzieła i techniki ich tworzenia, motywy i inspiracje z łatwością przenikały pogranicze polsko-słowackie, wędrując transkarpackimi szlakami handlowymi, stając się również, po uproszczeniu form, składnikiem kultury ludowej. Materialnym świadectwem tych tendencji są liczne dzieła sztuki świeckiej i sakralnej z epoki nowożytnej, częstokroć posiadające unikatowe cechy właściwe obu stronom pogranicza.

W ramach projektu stworzona zostanie wystawa, będąca w istocie pracownią artystyczną pełniącą także funkcje warsztatowe i edukacyjne, która będzie łączyć tradycyjne formy ekspozycyjne z rozwiązaniami multimedialnymi i interaktywnymi. Muzealnicy opracują także katalog dzieł sztuki, o wartości historycznej, znajdujących się w powiecie limanowskim i kieżmarskim. 

Jednak najistotniejszym elementem zadania będzie rekonstrukcja secesyjnej werandy, wzniesionej na początku XX w. przez rodzinę Marsów, która do lat 60. XX w. przylegała do wschodniego skrzydła dworu. Odtworzony zgodnie z historycznym wyglądem i funkcjami obiekt będzie miał ok. 50 m2 powierzchni, na której zlokalizowana zostanie ekspozycja In partibus artem. Stanowić będzie także salę warsztatową z zakresu sztuki i historii sztuki, a także przestrzeń wydarzeń kulturalnych. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec marca przyszłego roku, natomiast całego projektu na drugą połowę 2021 r. 

Wartość dofinansowania wynosi 49 999,53 EUR, natomiast przewidywany całkowity koszt projektu 69299,43 EUR.

(Fotografie ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in