Dziś XVII Sesja Rady Gminy - transmisja online

27.03.2020 00:25:00 PAN 2 3569

Niedźwiedź. XVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Niedźwiedź odbędzie się dziś w sali narad Domu Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu. Początek internetowej transmisji o godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2020 rok;
b) zmiany Uchwały Nr XV/93/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego;
d) zmiany uchwały Nr VI/38/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź w miejscowości Konina, Niedźwiedź, Poręba Wielka, Podobin w Gminie Niedźwiedź
e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2020 roku.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in