Wtorek, 18 lutego
Szymon, Konstancja, Maksym, Flawian, Krystian, Sylwan

4 mln zł za remont drogi krajowej w centrum

25.10.2019 16:27:00 PAN 15 11277

​Limanowa. Przebudowa fragmentu drogi krajowej w centrum Limanowej kosztuje GDDKiA 4 mln zł. Prace mają trwać dwa i pół miesiąca.

Trwają prace na drodze krajowej nr 28 wokół Rynku w Limanowej oraz na odcinku od stacji benzynowej do Rynku. Ruch pojazdów skierowany został objazdami. Inwestor przewiduje, że roboty wykonane zostaną w ciągu dwóch i pół miesiąca. Ich koszt wyniesie 4 mln zł.

– Zdejmowane są już wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi wraz z podbudową. Zakres prac na DK28 wokół limanowskiego rynku obejmuje wymianę kanalizacji deszczowej, w tym 37 studni, remont odwodnienia i przeniesienie mediów, które przebiegają w konstrukcji drogi. Położone zostaną trzy nowe warstwy bitumiczne i granitowe krawężniki – informuje małopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Prace prowadzone są w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty. Wyjątkiem będzie sobota, 2 listopada.

Jak zmieni się organizacja ruchu po zakończeniu robót?

Obecnie wokół rynku wykonane są pełne dwa pasy ruchu, jednak jak pokazuje praktyka, pas wewnętrzny lewy wykorzystywany jest w niewielkim stopniu z tego powodu, że kierowcy poruszający się pasem zewnętrznym nie ustępują pojazdom, które chcą zmienić pas z lewego  na prawy aby skierować się do wylotu ronda. W związku z tym pojazdy, które chcą kontynuować jazdę w ruchu okrężnym robią to pasem prawym, czekając na kontynuowanie jazdy na zewnętrznym pasie aż pojazdy wyjeżdżające opuszczą ten pas. Tak więc w praktyce rondo działa jako jednopasowe. Proponowana zmiana prowadzi do tego, że włączenie do ronda odbywać się będzie zawsze na wewnętrzny pas ruchu i po włączeniu kierowca będzie miał pełną swobodę do zajęcia pasa prawego, w przypadku zamiaru opuszczenia ronda na najbliższym wylocie, lub kontynuowania jazdy na wewnętrznym pasie dalej w ruchu okrężnym. Wymuszona segregacja ruchu daje bardzo korzystne wyniki przepustowości co obserwowane jest w Limanowej na innym skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, gdzie zastosowano rondo turbinowe.

Nowe rozwiązanie powoduje zawężenie szerokości jezdni w miejscach przejść dla pieszych z 6 m do 4 m w związku z czym skróci się droga przechodzenia pieszego przez jezdnię. Nie wpłynie to na zmniejszenie ruchu pieszych lecz skróci czas przechodzenia, a to w konsekwencji skróci czas blokowania ruchu pojazdów. Na uwagę zasługuje też fakt, że przejście przez jeden pas ruchu jest bezpieczniejsze niż przez dwa równoległe pasy o ruchu w tym samym kierunku. Dotychczasowe przechodzenie przez dwa równoległe pasy stwarza zagrożenie wypadkiem w sytuacji gdy na jednym pasie pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu, a na drugim równoległym nie.

W projekcie nowej organizacji ruchu uwzględniono także przystanek miejskiego autobusu, który będzie obsługiwał jedną linię komunikacji miejskiej (nie będą miały możliwości korzystania z niego inne linie komunikacji). Planowana częstotliwość kursowania w godzinach szczytu tj. (w godz. 7:00-9:00 oraz 14:30-17:00) co 12 minut, a poza godzinami szczytu częstotliwość co 30 minut. Zatoka przystankowa jest poza pasem ruchu i korzystanie z przystanku nie będzie powodowało tamowania ruchu w jego rejonie.

Wyznaczono miejsce na postój TAXI, zlokalizowane tuż obok przystanku miejskiego autobusu tak jak dotychczas przed Domem Towarowym. Ze względu na przejście dla pieszych i stworzenie wystarczającego miejsca do włączenia się w ruch okrężny mogą tam być dwa stanowiska dla TAXI. Pojazdy TAXI oczekujące będą mieć zarezerwowane miejsce na odcinku ul. Konopnickiej od ul. Ks. Kowalskiego do Rynku po stronie lewej, na części wybrukowanej. Z tego miejsca jest dobra widoczność czy miejsce na postoju jest wolne i kolejny pojazd TAXI powinien podjechać aby przyjąć podróżnych. Na odcinku ul. Konopnickiej od ul. Ks. Kowalskiego do Rynku ruch dalej pozostanie jednokierunkowy z zakazem wjazdu, który nie dotyczy pojazdów TAXI i pojazdów zaopatrzenia.

Zmniejszona zostanie liczba miejsc parkingowych, na parkingu po stronie południowej, ale to ograniczenie powinien skompensować powstający parking wielopoziomowy. Nastąpi odwrócenie kierunku ruchu na parkingu, wjazd będzie w miejscu obecnego wyjazdu. Takie rozwiązanie ograniczy blokowanie ruchu, gdyż kierowca przejeżdżając wzdłuż parkingu przed wjazdem będzie mógł ocenić czy jest wolne miejsce do parkowania. W przypadku braku miejsca nie będzie stawał na wjeździe jak obecnie zatrzymując ruch. Wyjazd z parkingu będzie na wlocie do ruchu okrężnego, tym samym będzie łatwiejszy, gdyż odbywać się będzie do drogi o mniejszym natężeniu ruchu.udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in