Wtorek, 04 października
Rozalia, Edwin, Franciszek, Konrad, Rosława, Rozalia

Zmodernizowano ważną instalację w szpitalu

23.09.2022 05:13:00 PAN 4 2225

Limanowa. W tym roku ukończono kolejny, ostatni etap unowocześnienia instalacji gazów medycznych w limanowskim szpitalu. Pierwsze prace związane z jej przebudową przeprowadzono na przełomie 2020 i 2021 roku.

Tegoroczna modernizacja wykonana została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym Wykonawca w pierwszej kolejności opracował dokumentację projektową, a następnie przystąpił do prac.

Zakres robót obejmował: wymianę istniejących, przestarzałych technologicznie pionów i poziomów instalacji tlenu medycznego; montaż 12 rozdzielni tlenowo – próżniowych z sygnalizatorami gazu oraz powiadomieniem GSM wraz z wymianą zaworów i tablic zasilających w budynku głównym (A) szpitala i budynku C (gdzie zlokalizowany jest m.in. Oddział Pulmonologii); instalację nowych punktów poboru tlenu medycznego – 100 punktów w salach chorych w budynku głównym (A) oraz budynku pulmonologii (C); wymianę 22 istniejących kompletów gniazd medycznych (tlen, powietrze i próżnia); modernizację instalacji gazów medycznych na IV p. w pomieszczeniach do tej pory użytkowanych przez podmiot zewnętrzny.

- Gruntowna i kompleksowa modernizacja instalacji gazów medycznych oraz zakup nowego zbiornika tlenu jest gwarancją, że Szpital Powiatowy w Limanowej jest skutecznie zabezpieczony na wypadek sytuacji wymagających ponadstandardowego zużycia ilości tlenu - zapewnia Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Koszt tych prac to ponad 890 tys. zł. Dzięki złożeniu przez Szpital Powiatowy w Limanowej do wojewody małopolskiego wniosku o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Zdrowia, szpital otrzymał na ten cel 300 tys. zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pozostała część wydatków została pokryta ze środków własnych placówki.

Prace na przełomie 2020 i 2021 roku związane były głównie z przebudową gazów medycznych w bocznym skrzydle budynku Szpitala, czyli w budynku C, gdzie znajduje się oddział pulmonologii. Celem robót było, by przy każdym łóżku w oddziale były gniazda do tlenu, próżni i sprężonego powietrza. Wcześniej był tam bezpośredni dostęp do tlenu, jednak w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania oddział musiał wspomagać się koncentratorami tlenu – co było wystarczające, ale mniej komfortowe. Po modernizacji we wszystkich salach oddziału są gniazda z tlenem, próżnią i sprężonym powietrzem. Wydzielono wówczas również salę z dwoma stanowiskami do intensywnego nadzoru pulmonologicznego oraz dwie sale z czterema stanowiskami dla pacjentów wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Zainstalowane kardiomonitory podłączone do konsoli zbiorczej IT umożliwiają także ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi.

Kolejnym elementem udoskonalenia gospodarki gazami medycznymi w szpitalu był zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen (3 tony) wraz z parownicą atmosferyczną. Na obecną chwilę Szpital Powiatowy w Limanowej dysponuje 1 dużym zbiornikiem tlenu (6,2 tony), 1 zbiornikiem małym (3 tony) oraz tlenownią, w której znajduje się 40 butli 40-litrowych podłączonych w rampie, stanowiących zabezpieczenie na wypadek awarii zbiorników głównych.

Łączna wysokość poniesionych wówczas kosztów to 65 tys. zł na roboty budowlane i 30 tys. zł na zakup nowego zbiornika tlenu wraz z montażem. Całość została pokryta ze środków własnych szpitala.

(Źródło/fot.: szpitallimanowa.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in