Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Zbliża się doroczny przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego

15.05.2022 00:02:00 PAN 1 1720

Limanowa. Na początku sierpnia w Limanowej odbędzie się XXI Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Już teraz organizatorzy zapraszają KGW do zgłaszania swojego udziału. Impreza odbędzie się w Parku Miejskim w Limanowej w dniu 7 sierpnia.

Głównym celem przeglądu jest popularyzacja i promocja dorobku kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu limanowskiego, tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej oraz rozbudzenie zainteresowania wśród społeczności lokalnych dziedzictwem kulturowym powiatu limanowskiego.

Przegląd ma charakter konkursu i adresowany jest do wszystkich kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń kobiecych działających na terenie powiatu. Udział w konkursie jest okazją do zaprezentowania się i promocji dziedzictwa kulturowego regionu.

Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów: do wyboru konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych lub konkurs pieśni ludowych oraz obowiązkowo konkurs potraw regionalnych i konkurs rękodzieła artystycznego. Grupy mogą przystąpić do wszystkich czterech konkurencji, co pozwoli na zdobycie większej liczby punktów w punktacji łącznej.

Do udziału w konkursie może przystąpić po jednej reprezentacji z gminy, którą kwalifikuje się w dwojaki sposób - albo na przeglądach gminnych, a w przypadku gmin, w których nie organizuje się przeglądów, reprezentacje typują wójtowie lub samorządowe ośrodki kultury na podstawie kryteriów przez siebie ustalonych.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefoniczne przez Biuro Promocji, Kultury i Turystyki pod numerem 18 3337 901 (wstępne zgłoszenie wytypowanej grupy – do dnia 29.07.2022 r.), a następnie poprzez przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia (do dnia 01.08.2022 r.).

Regulamin XXI Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

Karta zgłoszenia do XXI Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

Załącznik do karty zgłoszenia

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in