Sobota, 16 stycznia
Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria

Zakaz użytkowania wody z kolejnych dwóch wodociągów

05.06.2020 08:20:00 top 0 10605

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał kolejne dwa zakazy użytkowania wody, tym razem dotyczą one wodociągu lokalnego w Zasadnem i wiejskiego w Kamienicy.

W poniedziałek limanowski sanepid pobrał do badań próbki wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego Szkołę Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Zasadnem oraz z wodociągu wiejskiego Kamienica.

W obydwu przypadkach badania stwierdziły, że jakość wody w wodociągach pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych - ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22ºC.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzje administracyjne nr 18/NHK/2020 oraz 19/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z w/w wodociągów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

***

Przypomnijmy, że w poniedziałek sanepid z tego samego powodu wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Rupniów I.

 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in