Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Za 1,2 mln zł powstaną przejścia dla pieszych w czterech miejscowościach

13.12.2021 00:08:00 PAN 6 3500

Jodłownik. Firma JANDA z Łostówki jako jedyny oferent w postępowaniu przetargowym została wybrana wykonawcą zadania polegającego na budowie przejść dla pieszych w czterech miejscowościach gminy Jodłownik.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA z Łostówki wyceniło zakres inwestycji na kwotę 1 mln 230 tys. zł. Była to jedyna oferta w postępowaniu. Jej wartość w niewielkim stopniu przekraczała kosztorys - gmina zakładała, że wyda na inwestycję 1 mln 212 tys. zł.

Przedsięwzięcie polegające na budowie przejść dla pieszych na terenie gminy Jodłownik obejmuje cztery zadania. Przejścia powstaną w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 340173K z drogą gminną nr 340174K w miejscowości Jodłownik, w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 340174K z drogą gminną nr 341552K w miejscowości Sadek, w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 340177 K z drogą gminną nr 341552 K w miejscowości Mstów oraz w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 340173 K z drogą gminną nr 340174 K w miejscowości Kostrza.

W przypadku każdego z zadań zakres obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, budowę chodników, ułożenie nawierzchni jezdni oraz wykonanie oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowę oświetlenia.

Przez cały okres trwania robót wykonawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości ruchu (przejazdu) na drodze. Do jego obowiązków będzie też należało opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca czerwca przyszłego roku.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in