Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach na terenie powiatu limanowskiego

13.07.2020 10:58:00 top 5 15943

Poniżej znajduje się tabela z wynikami wyborów w poszczególnych obwodach samorządów z terenu powiatu limanowskiego.

Numer obwodu

Siedziba

Gmina

Frekwencja

Andrzej Sebastian DUDA

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Miasto Limanowa

1

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

71,63

60,36

39,64

2

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

74,31

74,20

25,80

3

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

71,75

68,31

31,69

4

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Piłsudskiego 91, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

69,52

73,24

26,76

5

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4, ul. Władysława Reymonta 3, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

73,77

73,93

26,07

6

Auto – Moto Klub Limanowa, ul. Wincentego Witosa 22, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

69,24

63,18

36,82

7

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 4, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

70,90

73,14

26,86

8

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Jana Pawła II 42a, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

75,62

68,74

31,26

9

Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

75,43

65,88

34,12

10

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

71,92

64,80

35,20

11

Remiza OSP, ul. Zygmunta Augusta 35, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

67,81

63,06

36,94

12

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, ul. Józefa Marka 13, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

66,12

59,11

40,89

Miasto Mszana Dolna

1

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna

m. Mszana Dolna

70,57

67,33

32,67

2

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna

m. Mszana Dolna

69,94

63,70

36,30

3

Urząd Miasta, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna

m. Mszana Dolna

69,90

66,67

33,33

4

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna

m. Mszana Dolna

68,39

70,94

29,06

Gmina Dobra

1

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala I), Dobra 1, 34-642 Dobra

gm. Dobra

67,00

68,79

31,21

2

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala II), Dobra 1, 34-642 Dobra

gm. Dobra

63,78

73,86

26,14

3

Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza (sala III), Dobra 1, 34-642 Dobra

gm. Dobra

65,74

73,66

26,34

4

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala I), Jurków 115, 34-643 Jurków

gm. Dobra

72,74

77,25

22,75

5

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala I), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna

gm. Dobra

64,62

65,25

34,75

6

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Stróża 1, 34-625 Stróża

gm. Dobra

69,37

90,79

9,21

7

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Wilczyce 109, 34-643 Wilczyce

gm. Dobra

72,29

89,69

10,31

8

Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana (sala II), Jurków 115, 34-643 Jurków

gm. Dobra

67,20

89,62

10,38

9

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (sala II), Skrzydlna 186, 34-625 Skrzydlna

gm. Dobra

63,14

66,82

33,18

Gmina Jodłownik

1

Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

gm. Jodłownik

66,55

80,89

19,11

2

Remiza OSP, Krasne-Lasocice 150, 34-620 Jodłownik

gm. Jodłownik

66,09

76,89

23,11

3

Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-623 Jodłownik

gm. Jodłownik

68,63

75,79

24,21

4

Szkoła Podstawowa, Szyk 117, 34-620 Jodłownik

gm. Jodłownik

80,14

89,42

10,58

5

Szkoła Podstawowa, Wilkowisko 222, 34-617 Jodłownik

gm. Jodłownik

70,58

86,12

13,88

6

Urząd Gminy, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik

gm. Jodłownik

71,05

89,51

10,49

7

Świetlica Wiejska, Góra Świętego Jana 85, 34-623 Jodłownik

gm. Jodłownik

74,50

91,44

8,56

8

Szkoła Podstawowa, Szczyrzyc 123, 34-620 Szczyrzyc

gm. Jodłownik

65,32

81,91

18,09

Gmina Kamienica

1

Szkoła Podstawowa Nr 1, Kamienica 490, 34-608 Kamienica

gm. Kamienica

70,19

82,75

17,25

2

Szkoła Podstawowa Nr 2, Kamienica 343, 34-608 Kamienica

gm. Kamienica

68,87

81,94

18,06

3

Szkoła Podstawowa Nr 1, Szczawa 167, 34-607 Szczawa

gm. Kamienica

70,92

79,52

20,48

4

Szkoła Podstawowa, Zalesie 265, 34-608 Kamienica

gm. Kamienica

71,81

87,61

12,39

5

Zepół Szkoły i Przedszkola, Zbludza 110, 34-608 Kamienica

gm. Kamienica

75,93

82,51

17,49

6

Szkoła Podstawowa, Zasadne 91, 34-608 Kamienica

gm. Kamienica

72,01

88,32

11,68

Gmina Laskowa

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa

gm. Laskowa

78,76

81,70

18,30

2

Szkoła Podstawowa, Kamionka Mała 134, 34-602 Laskowa

gm. Laskowa

76,59

88,10

11,90

3

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Ujanowice 55, 34-603 Ujanowice

gm. Laskowa

79,62

91,68

8,32

4

Szkoła Podstawowa, Krosna 109, 34-603 Ujanowice

gm. Laskowa

74,04

91,52

8,48

5

Szkoła Podstawowa, Jaworzna 111, 34-602 Laskowa

gm. Laskowa

83,14

85,64

14,36

6

Szkoła Podstawowa, Żmiąca 128, 34-603 Ujanowice

gm. Laskowa

79,64

91,63

8,37

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Laskowa 2, 34-602 Laskowa

gm. Laskowa

80,09

87,30

12,70

Gmina Limanowa

1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Rupniów 206, 34-652 Nowe Rybie

gm. Limanowa

74,55

85,78

14,22

2

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, Stara Wieś 549, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

74,12

84,10

15,90

3

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima, Kanina 71, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

68,35

86,41

13,59

4

Świetlica wiejska w Siekierczynie I, Siekierczyna 453, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

74,65

85,14

14,86

5

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego, Siekierczyna 326, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

74,33

86,98

13,02

6

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego, Mordarka 204, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

72,40

77,61

22,39

7

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka, Pisarzowa 346, 34-654 Męcina

gm. Limanowa

70,87

81,44

18,56

8

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, Męcina 530, 34-654 Męcina

gm. Limanowa

70,44

73,70

26,30

9

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej, Kłodne 144, 34-654 Męcina

gm. Limanowa

72,74

84,95

15,05

10

Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

71,37

84,70

15,30

11

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, Pasierbiec 108, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

78,37

87,96

12,04

12

Szkoła Podstawowa, Młynne 149, 34-600 Młynne

gm. Limanowa

73,58

81,83

18,17

13

Budynek wielofunkcyjny, Nowe Rybie 157, 34-652 Nowe Rybie

gm. Limanowa

72,79

86,10

13,90

14

Świetlica w Lipowem, Lipowe 264, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

79,78

85,46

14,54

15

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, Stara Wieś 459, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

76,26

88,97

11,03

16

Budynek wielofunkcyjny, Stare Rybie 11, 34-652 Nowe Rybie

gm. Limanowa

78,32

92,38

7,62

17

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja, Męcina 504, 34-654 Męcina

gm. Limanowa

71,41

89,17

10,83

18

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Wysokie 5, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

72,69

90,23

9,77

19

Świetlica Wiejska, Sowliny 332, 34-600 Limanowa

gm. Limanowa

78,24

68,81

31,19

Gmina Łukowica

1

Szkoła Podstawowa, Jastrzębie 131, 34-606 Łukowica

gm. Łukowica

71,38

89,22

10,78

2

Szkoła Podstawowa, Łukowica 285, 34-606 Łukowica

gm. Łukowica

76,06

84,47

15,53

3

Szkoła Podstawowa, Młyńczyska 136, 34-606 Łukowica

gm. Łukowica

69,06

85,33

14,67

4

Świetlica Wiejska, Przyszowa 605, 34-604 Przyszowa

gm. Łukowica

69,15

82,30

17,70

5

Szkoła Podstawowa, Świdnik 22, 34-606 Łukowica

gm. Łukowica

73,61

84,63

15,37

6

Szkoła Podstawowa, Stronie 2, 34-604 Przyszowa

gm. Łukowica

78,68

83,54

16,46

7

Szkoła Podstawowa, Roztoka 165, 34-606 Łukowica

gm. Łukowica

74,38

93,27

6,73

Gmina Mszana Dolna

1

Szkoła Podstawowa, Glisne 70, 34-730 Mszana Dolna

gm. Mszana Dolna

77,61

83,08

16,92

2

Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej k/kościoła, Kasina Wielka 761, 34-741 Kasina Wielka

gm. Mszana Dolna

70,30

81,13

18,87

3

Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej Przymiarki, Kasina Wielka 762, 34-741 Kasina Wielka

gm. Mszana Dolna

69,73

86,03

13,97

4

Szkoła Podstawowa Nr 1, Kasinka Mała 513, 34-734 Kasinka Mała

gm. Mszana Dolna

75,65

78,50

21,50

5

Szkoła Podstawowa Nr 2, Kasinka Mała 432, 34-734 Kasinka Mała

gm. Mszana Dolna

77,83

87,42

12,58

6

Szkoła Podstawowa Nr 1, Lubomierz 345, 34-736 Lubomierz

gm. Mszana Dolna

69,45

79,82

20,18

7

Szkoła Podstawowa, Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna

gm. Mszana Dolna

72,34

89,50

10,50

8

Szkoła Podstawowa, Łostówka 245, 34-730 Mszana Dolna

gm. Mszana Dolna

66,79

89,59

10,41

9

Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna

gm. Mszana Dolna

70,85

83,60

16,40

10

Szkoła Podstawowa Nr 1, Mszana Górna 589, 34-733 Mszana Górna

gm. Mszana Dolna

74,46

85,70

14,30

11

Zespół Szkoły i Przedszkola, Olszówka 52, 34-730 Mszana Dolna

gm. Mszana Dolna

68,70

82,99

17,01

12

Zespół Placówek Oświatowych, Raba Niżna 162, 34-730 Mszana Dolna

gm. Mszana Dolna

65,83

71,64

28,36

Gmina Niedźwiedź

1

Zespół Placówek Oświatowych, Konina 211, 34-735 Niedźwiedź

gm. Niedźwiedź

61,19

92,11

7,89

2

Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja, Niedźwiedź 130, 34-735 Niedźwiedź

gm. Niedźwiedź

60,79

77,26

22,74

3

Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana, Poręba Wielka 222, 34-735 Niedźwiedź

gm. Niedźwiedź

64,49

73,75

26,25

4

Zespół Placówek Oświatowych, Podobin 257, 34-735 Niedźwiedź

gm. Niedźwiedź

64,74

88,54

11,46

Gmina Słopnice

1

Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice

gm. Słopnice

69,37

85,92

14,08

2

Szkoła Podstawowa Nr 4, Słopnice 363, 34-615 Słopnice

gm. Słopnice

74,78

90,69

9,31

3

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Słopnice 336, 34-615 Słopnice

gm. Słopnice

76,50

89,33

10,67

4

Szkoła Podstawowa Nr 3, Słopnice 731, 34-615 Słopnice

gm. Słopnice

78,00

89,84

10,16

5

Zespół Placówek Oświatowych, Słopnice 732, 34-615 Słopnice

gm. Słopnice

69,52

83,50

16,50

Gmina Tymbark

1

Szkoła Podstawowa, Podłopień 73, 34-650 Tymbark

gm. Tymbark

77,26

90,51

9,49

2

Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark

gm. Tymbark

73,40

70,40

29,60

3

Przedszkole Samorządowe, Tymbark 495, 34-650 Tymbark

gm. Tymbark

70,41

75,60

24,40

4

Szkoła Podstawowa (budynek w Rynku), Tymbark 29, 34-650 Tymbark

gm. Tymbark

74,06

85,23

14,77

5

Szkoła Podstawowa, Piekiełko 40, 34-650 Tymbark

gm. Tymbark

71,48

86,68

13,32

Domy pomocy społecznej  i szpitale

13

Dom Pomocy Społecznej "DIANA", Kasina Wielka 448, 34-741 Kasina Wielka

gm. Mszana Dolna

100,00

95,56

4,44

14

Dom Pomocy Społecznej, Raba Niżna 1, 34-730 Mszana Dolna

gm. Mszana Dolna

97,22

96,77

3,23

9

Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, Szczyrzyc 107, 34-623 Szczyrzyc

gm. Jodłownik

64,52

80,00

20,00

10

Dom Pomocy Społecznej, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc

gm. Jodłownik

75,76

89,58

10,42

13

Dom Pomocy Społecznej, ul. Wincentego Witosa 24/26, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

62,00

87,10

12,90

14

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

24,03

70,97

29,03

15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RehStab", ul. Józefa Piłsudskiego 53, 34-600 Limanowa

m. Limanowa

56,60

86,67

13,33

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in