Wtorek, 20 kwietnia
Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Wykluczone matki przywrócone do stowarzyszenia - prawomocny wyrok ws. LACh

25.06.2019 10:06:00 PAN 14 8145

Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dwie matki niepełnosprawnych dzieci, wykluczone w maju 2016 roku, zostały przywrócone do stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna.

Apelację od ubiegłorocznego wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniósł zarząd stowarzyszenia, nie zgadzając się z orzeczeniem o nieważności uchwał, którymi wykluczono kobiety z LACh.

Sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Krakowie, który swoim wyrokiem oddalił apelację zarządu. Sąd zwrócił uwagę m.in. na okoliczność posłużenia się w trzech uchwałach dotyczących trzech różnych kobiet identycznym uzasadnieniem – wskazaniem, że wykluczane ze stowarzyszenia członkinie dopuściły się rażących naruszeń zasad statutowych, utraciły zaufanie i działały na szkodę stowarzyszenia. Ten ostatni zarzut sąd uznał za nielogiczny – narażenie stowarzyszenia na pomówienia i skazanie na utratę zaufania publicznego nie było w interesie kobiet. Tak jak późniejsze wykluczenie ze stowarzyszenia, które skutkowało dla kobiet utratą pomocy finansowej dla ich dzieci, niezbędnej dla ich leczenia i rehabilitacji. Brak wskazania konkretnych podstaw, w ocenie sądu, godził w prawo tych kobiet do obrony przed utratą członkostwa, co oceniono jako sprzeczne z konstytucją, prawem o stowarzyszeniach i niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

– Działania żadnej z powódek (matek niepełnosprawnych dzieci – przyp. red.) nie były nastawione na zaszkodzenie stowarzyszeniu, ale wynikały z braku możliwości skutecznego porozumienia w kwestiach istotnych dla pozwanego z jego władzami. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zastrzeżenia powódek w zakresie polityki finansowej stowarzyszenia nie okazały się bezpodstawne – ocenił w uzasadnieniu Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Przypomnijmy, że dwie z trzech wykluczonych kobiet złożyły pozew na koniec 2016 roku, domagając się stwierdzenia nieważności uchwał, którymi zarząd oraz walne zebranie Limanowskiej Akcji Charytatywnej wykluczyły je ze stowarzyszenia, bo miały działać na jego szkodę. W odpowiedzi na pozew zarząd stowarzyszenia wniósł o oddalenie powództwa w całości, tłumacząc że jedyną przyczyną wykluczenia kobiet było zamieszczanie przez nie – głównie w komentarzach na portalu Limanowa.in, a także w mediach społecznościowych – informacji „poniżających, zniesławiających i wyraźnie działających na szkodę stowarzyszenia”.

Konflikt w LACh zaczął się dwa lata wcześniej, w 2014 roku, gdy trzy kobiety mając podejrzenia co do nieprawidłowości w finansach stowarzyszenia, zaproponowały utworzenie subkont dla podopiecznych. Propozycję odrzucono, a konflikt spotęgowała informacja o koncercie zorganizowanym kilka miesięcy wcześniej na dziesięciolecie stowarzyszenia. W medialnych zapowiedziach koncert przedstawiany był jako wydarzenie charytatywne, tymczasem okazało się że cały dochód ze sprzedaży biletów – prawie 12 tys. zł – trafił do kieszeni wykonawców i obsługi technicznej.

(Fot.: Limanowska Akcja Charytatywna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in