-2°   dziś 0°   jutro
Czwartek, 07 grudnia Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

Wspominamy tych, którzy odeszli

01.11.2022 00:35:00 pan
4 21854

Samorządowcy, działacze społeczni, pedagodzy, sportowcy, medycy, kapłani i ludzie kultury – w ostatnim roku Limanowszczyzna pożegnała wiele znanych, zasłużonych i cenionych osób.

W przeciągu roku Limanowszczyzna pożegnała wielu zasłużonych pedagogów i opiekunów młodzieży, związanych z lokalnymi szkołami

W dniu 1 grudnia ubiegłego roku zmarła śp. Anna Król – wieloletnia nauczycielka szkoły muzycznej. Anna Król całe życie zawodowe związała z Limanową, gdzie po ukończeniu studiów muzycznych we Wrocławiu w 1978 roku rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu Filia w Limanowej. Jej uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki i kilkakrotnie zajmowali czołowe lokaty na przeglądach muzycznych w województwie i kraju.

9 stycznia w wieku 72 lat zmarła śp. Maria Manka - długoletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej. Przez większość swojego życia, bo przez 43 lata – związana była z limanowskim “Ekonomem”.

Zobacz również:

W połowie stycznia społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Przyszowej pożegnała śp. Irenę Sewiło, wieloletnią nauczycielkę i wychowawczynię.

W lutym w wieku 71 lat zmarł Andrzej Bolek, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Był lubiany i szanowany przez swoich uczniów. W 2009 roku przeszedł na emeryturę. Był członkiem Chóru Męskiego przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej oraz członkiem katolickich kręgów rodzin. W kościele w Mordercę pełnił asystę liturgiczną.

W kwietniu zmarła Teresa Tokarczyk, emerytowana wieloletnia dyrektor Miejskiego Żłobka w Limanowej. Funkcję kierownika pełniła od początku istnienia żłobka, to jest od 1986 roku, zajmując się organizacją powstania placówki. Na emeryturę odeszła w roku 2003.

W lipcu w wieku 76 lat zmarł śp. Jan Gancarczyk, wieloletni nauczyciel; najpierw w dawnym liceum ekonomicznym, a później w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej. Pracował z limanowską młodzieżą przez 47 lat. Uczył geografii, chemii, przysposobienia do życia w rodzinie i bhp. W 2008 roku przeszedł na emeryturę, nadal pracując w szkole do końca sierpnia 2017 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję społecznego inspektora nadzoru w Zespole Szkól nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej. Przez lata pracy otrzymał liczne nagrody i odznaczenia.

W sierpniu w wieku 79 lat do wieczności odeszła śp. Romana Cudak, wieloletnia nauczycielka Szkoły Pielęgniarskiej w Limanowej oraz specjalista-neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej.

We wrześniu w wieku 68 lat zmarł Adam Juszkiewicz. Przez wiele lat związany był z dzisiejszym Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. św. Jana Pawła II w Limanowej – limanowskim „Mechanikiem”. W placówce zatrudniony był od września 1979 roku do końca sierpnia 2012 roku, kiedy odszedł na emeryturę. Pracował z młodzieżą z Limanowszczyzny, nauczając przedmiotów zawodowych, związanych z elektryką. Był mężem przewodniczącej Rady Miasta Limanowa – Jolanty Juszkiewicz.

W ostatnich dwunastu miesiącach zmarło kilku kapłanów, pochodzących z terenu powiatu limanowskiego, związanych z tutejszymi wspólnotami.

18 grudnia w wieku 70 lat odszedł do wieczności ks. Stanisław Wojcieszak, kapłan pochodzący ze Słopnic, przez wiele lat posługujący w Limanowej. Od 2008 roku mieszkał w w limanowskiej parafii w charakterze rezydenta. Był kapelanem Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz opiekunem Bractwa Matki Boskiej Bolesnej. Był również autorem publikacji historycznych i artystą, malującym na szkle, a jego prace można było podziwiać na wielu wystawach.

2 stycznia 2022 roku zmarł śp. ks. Ryszard Guzik. Pochodził z parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej w 1975 roku. W roku 1978 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie.

12 lutego zmarł śp. ks. Józef Piszczek – emerytowany proboszcz parafii pod wezwaniem św. Idziego Opata w Zakliczynie. Miał 83 lata. Pochodził z Przyszowej. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w 1973 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w 1983 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2007 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

W październiku w wieku 86 lat zmarł pochodzący ze Starego Rybia śp. ks. Bronisław Kaja – emerytowany proboszcz parafii Łętowice i rezydent w tejże parafii. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1977 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1992 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2017 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu.

Limanowszczyzna pożegnała też kilku znanych, zaangażowanych od lat w lokalne sprawy polityków i samorządowców.

11 stycznia tego roku w wieku 65 lat zmarł Stanisław Nieczarowski – wieloletni radny Rady Powiatu Limanowskiego, reprezentujący społeczność gminy Jodłownik. Przez wiele lat pracował jako specjalista w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Z samorządem powiatowym związany był już od drugiej kadencji, która rozpoczęła się w 2002 roku.

Na początku maja po długiej i ciężkiej chorobie zmarł pochodzący z Limanowej wicewojewoda Józef Leśniak. Miał 54 lata. Najpierw jako poseł, później zaś jako wicewojewoda – w środowisku słynął ze skutecznych, choć często zakulisowych działań. Z końcem 2019 roku objął stanowisko II wicewojewody małopolskiego, po roku zaczął pełnić funkcję I wicewojewody. Często gościł na Limanowszczyźnie, utrzymując stały kontakt z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, wspierając m.in. limanowski szpital. Był posłem VIII kadencji (2015-2019). W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Wcześniej studiował i pracował we Francji.

W czerwcu w wieku 88 lat zmarł Stanisław Potaczek, pierwszy wójt gminy Mszana Dolna. Funkcję gospodarza samorządu gminy Mszana Dolna pełnił przez trzy kadencje, to jest w latach: 1992 – 1994; 1994 – 1998 oraz 1998 – 2002. W latach 2002-2010 zasiadał w Radzie Powiatu Limanowskiego, w tym pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego rady.

W sierpniu pożegnano śp. Stanisława Poczynka. W okresie PRL był naczelnikiem gminy Tymbark. Funkcję pełnił w latach 1972-1981. Oprócz tego, przez wiele lat piastował społecznie stanowisko prezesa zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP w Tymbarku. Był również działaczem społecznym, udzielającym się na wielu płaszczyznach.

W dniu 9 października w wieku 68 lat zmarł Józef Filipiak – wieloletni radny oraz przewodniczący Rady Gminy Słopnice, działacz, społecznik. Od 1980 roku do 2008 roku pracował jako nauczyciel, wychowawca wielu młodych pokoleń w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. . Od momentu utworzenia Gminy Słopnice przez 21 lat pełnił funkcję Radnego Gminy Słopnice. Od 1999 roku do 2018 roku był Przewodniczącym Rady Gminy Słopnice. Wspierał działalność organizacji pozarządowych, straży, dbał o rozwój współpracy zagranicznej.

Odeszło wielu niezwykle zasłużonych ludzi kultury, działaczy społecznych, pasjonatów historii i sportowców.

15 listopada 2021 roku w wieku 66 lat zmarł Andrzej Ćwik - zasłużony bramkarz, wychowanek Limanovii, z którą w 1974 roku wywalczył awans do krakowskiej ligi okręgowej, a w 1984 roku - pełniąc funkcję kapitana drużyny - po raz pierwszy w historii klubu, miasta i powiatu wywalczył awans do III ligi oraz awans na szczebel centralny rozgrywek o Puchar Polski, gdzie reprezentował barwy klubu w pamiętnym meczu z Polonią Bytom. W czasie swojej kariery piłkarskiej reprezentował również barwy KS Harnaś Tymbark oraz Orkana Szczyrzyc. Karierę piłkarską zakończył w wieku 46 lat, a po jej zakończeniu pełnił funkcję sędziego piłkarskiego.

22 listopada 2021 roku zmarła śp. Maria Markiewicz - wybitna gawędziarka, regionalistka, założycielka Koła Gospodyń Wiejskich z Porąbki w gminie Dobra. Była autorką wielu scenariuszy, widowisk i obrzędów ludowych, a także wierszy i opowiadań pisanych gwarą dobrzańską. Została uhonorowana Odznaką Zasłużonych dla Kultury.

20 grudnia w wieku 93 lat zmarł śp. Ludwik Załubski – wieloletni strażak-ochotnik, działacz społeczny zasłużony dla Łososiny Górnej. Przez wiele lat wraz z miejscową młodzieżą organizował spektakle na uroczystości kościelne, szczególnie dużą popularnością cieszyły się reżyserowane przez niego jasełka.

W dniu 29 grudnia 2021 roku bliscy i znajomi odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku mieszkającego w Laskowej śp. Ryszarda Szafrańskiego, który zmarł w wieku 62 lat. wszechstronnym artystą malarzem. To dzięki jego zaangażowaniu i wiedzy technicznej, stworzone zostały na podstawie relacji Wiktorii Puch szkice pierwszego, drewnianego kościoła w Laskowej. Skansen Jędrzejkówka jest miejscem, w którym zgromadzonych zostało wiele prac zmarłego Ryszarda Szafrańskiego, będących dowodem jego talentu i rozległych artystycznych zainteresowań.

Na początku tego roku w wieku 70 lat zmarł mieszkający w Męcinie artysta, uznany malarz i rzeźbiarz - Zygmunt Kłosowski. Urodził się w Zakopanem w 1951 roku, był synem Bronisława i wnukiem Karola - znanych zakopiańskich artystów. Mieszkał w Męcinie na terenie gminy Limanowa. Malował głównie pejzaże, martwą naturę oraz miniaturowe impresje. Zajmował się również zbieraniem tzw. "białych kruków". Swoje prace wystawiał w Limanowej, Nowym Sączu, Zakopanem, Warszawie oraz poza granicami kraju - w Bułgarii i na Słowacji. Jego dzieła posiadają prywatni kolekcjonerzy z Holandii, Francji, Niemiec i USA.

W dniu 21 kwietnia w wieku 92 lat zmarł Stanisław Wcisło, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół im. KEN, Honorowy Obywatel Gminy Tymbark. Lokalna społeczność zapamiętała go jako aktywnego społecznika, pasjonata i znawcę historii regionu. Szczególnie interesowały go dzieje Tymbarku i tymbarskiego dworu. Był autorem wielu publikacji m.in. na temat patrona tymbarskiej jednostki Strzelca - Tadeusza Paolone.

W lipcu wieku 93 lat zmarła śp. Rozalia Ciuła, działaczka społeczna z Pisarzowej. Była wieloletnią prezes Zespołu Regionalnego Pisarzowianie oraz członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej.

We wrześniu w wieku 69 lat odszedł Edward Bocheński - instruktor, wspaniały muzyk, miłośnik i znawca kultury, który przez ponad 20 lat pracował z Zespołem Regionalnym Przyszowianie. Ze stanowiska choreografa odszedł na początku roku, jednak nigdy nie zapomniał o Przyszowianach, których wspierał radą jak i swoją obecnością m.in. podczas Druzbacki w Podegrodziu.

Do wieczności odeszło wiele osób, które wieloletnim wykonywaniem swoich codziennych obowiązków zawodowych zostało szczególnie zapamiętanych przez lokalną społeczność.

W kwietniu zmarł dobrze znany mieszkańcom Limanowszczyzny lek. Olgierd Korzeniowski, który od 1 sierpnia 1981 roku był zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Limanowej, gdzie pełnił funkcję ordynatora Oddziału Pulmonologii. W limanowskiej placówce pracował aż do końca grudnia 2000 roku.

W połowie sierpnia w wieku 89 lat po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności śp. Tadeusz Pawlik, znany i ceniony w regionie lekarz. Początkowo pracował w limanowskim pogotowiu ratunkowym, później jako lekarz pracował w ośrodkach zdrowia na Limanowszczyźnie, m.in. w Łososinie Górnej, Nowym Rybiu, Męcinie i Starej Wsi. Przyjmował pacjentów także w swoim domu w Limanowej. Będąc już na emeryturze nie zapomniał o swoich pacjentach – często udzielał porad zdrowotnych, a ostatniej konsultacji telefonicznej udzielił kilka dni przed śmiercią.

Pod koniec września w wieku 72 lat zmarł śp. Robert Jaworz-Dutka. W roku 1977 rozpoczął pracę w ówczesnym Rejonie Dróg Publicznych w Limanowej. W latach 1990 – 1999 pracował w Urzędzie Rejonowym w Limanowej. Z początkiem 1999 roku został dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej. Pełnił też rozmaite funkcje społeczne, m.in. w NSZZ Solidarność, w radzie nadzorczej limanowskiego szpitala, w radzie parafialnej w Limanowej, był też przewodniczącym rady zatrudnienia i rady poborowej. Publikował w prasie lokalnej i katolickiej. Był przewodnikiem górskim i turystycznym, sędzią narciarskim; aktywnie działał w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Od listopada 2011 roku w Limanowej prowadził firmę świadczącą usługi projektowo-budowlane, której działalność zakończono we wrześniu tego roku.

Kilka dni później w wieku 80 lat zmarł Leszek Wojciech Pilawski, znany limanowski architekt. Przez czterdzieści lat zajmował się projektowaniem budynków jednorodzinnych. Znany był także z licznych projektów obiektów sakralnych. Zaprojektował m.in. kościoły w Młynnem i Starej Wsi w Limanowej, dzwonnicę obok kościoła w Przyszowej, przygotował nowy projekt wież przy kościele w Limanowej-Sowlinach. Był autorem projektu Krzyża Milenijnego na Miejskiej Górze. Zaprojektował również m.in. kapliczkę przy ul. Jabłonieckiej w Limanowej i Krzyż Grunwaldzki w Limanowej.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pożegnaliśmy również tych, których los doświadczył ciężkimi chorobami. Mieszkańcy powiatu wspierali ich wysiłki w dążeniu do powrotu do zdrowia, podziwiając za heroiczną walkę z przeciwnościami.

W czerwcu mimo wysiłku lekarzy i bezinteresownego zaangażowania kilkunastu dawców zmarł 32-letni Andrzej Smoter z Kisielówki. Dwa miesiące wcześniej zdiagnozowano u niego białaczkę. Andrzej leczony był kolejno w szpitalach w Limanowej, Nowym Sączu i ostatnio w Krakowie. Wymagał terapii granulocytami – koncentratem odseparowanych białych krwinek. Wielokrotnie w imieniu bliskich Andrzeja apelowaliśmy do osób posiadających rzadką grupę krwi ARh– o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa. Informacje pojawiały się także w regionalnych mediach. W akcję zaangażował się również wieloletni pracodawca Andrzeja – firma Joniec. Niestety, 32-latek nie doczekał zabiegu, który mógł uratować jego życie.

Na początku września po trwającej ponad rok walce z podstępną i ciężką chorobą, dziś odszedł do wieczności Dawidek Wrona z gminy Żegocina. Chłopiec często bywał na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego mama. Gdy trwały zbiórki środków na leczenie, pisaliśmy o jego walce z chorobą. W ostatnich dniach życia Dawid przebywał pod opieką domowego hospicjum. Odszedł do wieczności nieco ponad tydzień przed swoimi 11. urodzinami.

30 września po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 39 lat odszedł do wieczności Adam Dudek. Do ostatnich chwil opiekowała się nim żona - Magdalena. Historia miłości małżeństwa z Makowicy, trwającej mimo ogromnego cierpienia i wielu przeciwności losu, poruszała mieszkańców Limanowszczyzny.z zawodu był kucharzem, pracował m.in. w jednej z limanowskich szkół, przygotowując posiłki na szkolnej stołówce. Jego największą pasją był jednak folklor – aktywnie działał na rzecz lokalnej kultury ludowej, prowadząc zespół przy Kole Gospodyń Wiejskich w Makowicy, dla którego pisał scenariusze występów. Chorował na niezwykle rzadką i podstępną chorobę, która została zdiagnozowana u niego w 2016 roku.

udostępnij

Komentarze (4)

papuas
2022-11-01 08:09:45
0 0
(*) (*) (*) (*)
Odpowiedz
tezet
2022-11-01 08:13:39
0 0
Niech spoczywają w spokoju
Odpowiedz
ewa
2022-11-01 08:40:52
0 2
„Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego” – Umberto Eco
(*)(*)(*)
Odpowiedz
peres
2022-11-01 11:12:32
0 0
Grażyna proszę....
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Wspominamy tych, którzy odeszli"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in