Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Wspominamy tych, którzy odeszli

01.11.2016 07:16:07 PAN 2 23379

Dziś Wszystkich Świętych – jak zawsze jest to okazja do wspomnienia tych, którzy nas już opuścili. W ciągu roku pożegnaliśmy wiele osób zasłużonych dla regionu – wieloletnich pedagogów, kapłanów, sportowców i działaczy społecznych.

W pierwszym tygodniu listopada odszedł pochodzący z Pasierbca ks. prałat Józef Dudziak, emerytowany proboszcz parafii Lubzina. Wywodził się z Pasierbca, z rodziny znanej z licznych powołań – kapłanami byli również jego brat oraz stryj. Zmarł w wieku 79 lat. WSPOMNIENIE

Na koniec listopada ubiegłego roku zmarł ks. Marek Sobota, który w czasie swojej kapłańskiej posługi sprawował obowiązki m.in. dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Tymbark. Od roku 2010 pełnił urząd administratora, a następnie od roku 2011 urząd proboszcza parafii Krasne – Lasocice. Zmarł w wieku 48 lat. WSPOMNIENIE

W połowie grudnia 2015 roku zmarł najstarszy mieszkaniec Limanowszczyzny – pan Szczepan Kocęba z Nowego Rybia. Był dziewiątą z kolei najstarszą osobą w Polsce i najprawdopodobniej najstarszym strażakiem-ochotnikiem w całej Polsce. Był również kombatantem - przed wojną był w 1 PSP, skąd po pół roku został skierowany do pełnienia służby w Korpusie Ochrony Pogranicza do Skały nad Zburczem. Wiosną w 1930 roku zakończył swoją służbę w stopniu kaprala. Wraz z wybuchem wojny został zmobilizowany przez WKU Tarnów. Trafił do Krakowa, a następnie wraz z wojskiem wycofał się i koło Horyńca dostał się do niewoli, ale zdołał uciec w czasie transportu do Niemiec. Po dotarciu do domu, wstąpił do partyzanckich oddziałów AK, gdzie wraz z innymi członkami oddziału wysadzał mosty i rozkręcał tory kolejowe. Po okupacji pracował na własnym gospodarstwie, a w wolnych chwilach grywał na weselach i innych uroczystościach, zarabiając pieniądze na utrzymanie rodziny. W 1956 roku był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu. Zmarł niedługo po swoich 108. urodzinach. WSPOMNIENIE

Również grudniu ubiegłego roku zmarła pochodząca z Kamienicy Maria Borucka. W przeszłości była zawodniczką sekcji narciarstwa klasycznego w Klubie Sportowym Limanovia. Przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy Limanowa oraz ostatnio w Urzędzie Skarbowym w Limanowej. Miała 58 lat, przegrała nierówną walkę z chorobą. WSPOMNIENIE

W grudniu pożegnano też Kazimierę Mrówkę, wieloletnią nauczycielkę starosądeckiego „Chemika”, która przed laty uczyła w Kasinie Wielkiej, była też związana również z Liceum Pedagogicznym w Limanowej. Odeszła w wieku 89 lat. WSPOMNIENIE

Na początku lutego tego roku w wieku 72 lat zmarła Maria Kowalska, związana przez wiele lat z Miejską Biblioteką Publiczną w Limanowej. Była magistrem bibliotekoznawstwa, starszym kustoszem, publicystką-regionalistką. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej pracowała od 1963 roku. W latach 1968-1986 zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Czytelni Głównej Biblioteki Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.Po powrocie do Limanowej w 1986 roku pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej, zajmując się zbiorami muzycznymi oraz regionalnymi. Do przejścia na emeryturę (2003 rok) prowadziła Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej-Sowlinach. WSPOMNIENIE

W lutym w wieku 92 lat zmarł Józef Kaleta, wieloletni dyrektor powiatowego inspektoratu PZU i działacz ZOSP RP, zasłużony dla Limanowszczyzny. W 1956 r. śp. Józef Kaleta został pierwszym prezesem z wyboru limanowskiego oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnił tę funkcję do 1975 r., po utworzeniu województwa nowosądeckiego, na zjeździe wojewódzkim w Nowym Sączu, został wybrany wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Na tym stanowisku aktywnie działał do końca lat 90., gdy miała miejsce kolejna reforma administracyjna. WSPOMNIENIE

W połowie tego miesiąca wieku 87 lat, zmarła Krystyna Mordarska z domu Wojs, nauczycielka muzyki, żona limanowskiego folklorysty Ludwika Mordarskiego. Podczas okupacji uczyła się gry na fortepianie u prof. Stelli Śliwińskiej, wysiedlonej z Poznania. W roku 1949 ukończyła Liceum Pedagogiczne w Limanowej i przez pięć lat pracowała w Szkole Podstawowej w Wołczynie w powiecie kluczborskim. Po powrocie do Limanowej od roku 1954 była nauczycielką w klasie fortepianu w Społecznym Ognisku Muzycznym, powstałym w roku 1953. Po zawarciu związku małżeńskiego z Ludwikiem Mordarskim i urodzeniu dzieci (Leszka i Barbary) całe swoje życie oddała najbliższym, co nie przeszkadzało jej jednak w udzielaniu prywatnych lekcji gry na fortepianie wielu pokoleniom młodych limanowian. WSPOMNIENIE

W lutym pożegnano także Barbarę Janik, pochodzącą z Mszany Dolnej. W przeszłości pracowała m.in. w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Była rzeczoznawcą w Zespole Strategii Politycznej, członkiem Zespołu Doradców Prezydenta ds. reformy edukacji. Należała do zespołu doradczego konkursu 'Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej', organizowanego pod honorowym patronatem Jolanty Kwaśniewskiej. Barbara Janik została również wiceprezesem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Sprawowała funkcję szefowej promocji Radia TOK FM w Warszawie. W połowie 2007 roku prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał Barbarę Janik na dyrektorkę Biura ds. Euro 2012. Zmarła w wieku 55 lat po długiej walce z chorobą. WSPOMNIENIE

W marcu w wieku 56 lat odszedł Wiesław Jędrzejek, właściciel firmy budowlanej „Budmost” z Laskowej, która była wykonawcą wielu inwestycji w regionie. Śp. Wiesław Jędrzejek przeszło rok zmagał się z chorobą, z którą niestety nie udało mu się wygrać. WSPOMNIENIE

W tym samym miesiącu zmarł Józef Drąg, wieloletni członek zespołu regionalnego „Kasinianie – Zagórzanie”, miłośnik i propagator kultury ludowej. Miał 65 lat. Przez kilkadziesiąt lat związany był i zaangażowany w działalność zespołu regionalnego „Kasinianie - Zagórzanie”, w którym tańczył w parze ze swoją małżonką. Swoje zamiłowanie do muzyki i kultury ludowej przekazał dzieciom i wnukom, które również zaangażował w działalność zespołu i miejscowej orkiestry dętej. WSPOMNIENIE

W kwietniu w wieku 42 lat zmarł Michał Owca. Choć pochodził on z Krakowa, w Limanowej był bardzo dobrze znany pasjonatom motoryzacji - od 2005 roku był członkiem Auto Moto Klubu Limanowa. W latach 2007 – 2011 zasiadał w zarządzie klubu, a od 2009 do 2011 roku zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu ds. sportu. W Limanowej organizował m.in. KJS-y (2005-2010), Super OS o Puchar AMK Limanowa (2009, 2013, 2015), Super OS o Puchar Jurka Owsiaka (2009-2012), Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą (2009-2015) oraz uczestniczył w przygotowaniu wielu innych inicjatyw podejmowanych przez limanowski AMK. WSPOMNIENIE

Także w kwietniu odszedł Stanisław Dyczek, długoletni pracownik służby zdrowia w Limanowej. Był uznanym lekarzem – stomatologiem. Zmarł w wieku 89 lat. WSPOMNIENIE

W maju społeczności limanowskich szkół oraz środowisko sportowe powiatu z olbrzymim smutkiem przyjęły wiadomość o śmierci zaledwie 26-letniego Dominika Kurczaba. Był uczniem limanowskich szkół, wychowankiem MKS Limanovia. Młody, uzdolniony sportowiec przegrał trudną walkę z chorobą. Jego pamięć uczcili dawni pedagodzy, koledzy ze szkół oraz zawodnicy, trenerzy i kibice klubów piłkarskich Limanowszczyzny. WSPOMNIENIE

Również w maju Limanową wstrząsnęła wiadomość o nagłej śmierci Zbigniewa Dutki – pracownika I LO im. Władysława Orkana w Limanowej i ratownika GOPR, którego mieszkańcy zapamiętali jako pasjonata fotografii i wielkiego miłośnika gór. Śp. Zbigniew Dutka zmarł wskutek wypadku na terenie szkoły – podczas prac konserwatorskich spadł z drabiny. Z urazem głowy został przetransportowany do limanowskiego szpitala. Niestety, mimo wysiłku lekarzy jego życia nie udało się uratować. Miał 59 lat. WSPOMNIENIE

Pod koniec tego miesiąca zmarł ks. Stanisław Łabędź – emerytowany proboszcz parafii Librantowa, rezydent w parafii Pasierbiec, gdzie mieszkał od 2007 roku. W 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. WSPOMNIENIE

W czerwcu w wieku 79 lat zmarł Zygmunt Łątka, działacz społeczny i sportowy związany z Łososiną Górną, wieloletni prezes LKS „Płomień” Limanowa i jeden z budowniczych stadionu. Oprócz kierowania działalnością w LKS „Płomień” jako prezes klubu i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Stadionu i kierownik drużyn piłkarskich: seniorów, juniorów i trampkarzy, Zygmunt Łątka był równocześnie organizatorem życia sportowo – rekreacyjnego w dzielnicy Łososina Górna. WSPOMNIENIE

W połowie czerwca odszedł do wieczności ks. Antoni Paprocki – emerytowany proboszcz parafii Bucze, który w przeszłości jako wikariusz pracował m.in. w parafii Wilkowisko. Miał 78 lat. WSPOMNIENIE

W sierpniu w wieku 81 lat zmarł ks. Michał Dziedzic, emerytowany proboszcz parafii Przybysławice, który jako wikariusz pracował m.in. w Kamienicy oraz Laskowej. WSPOMNIENIE

Również w sierpniu zmarł kard. Franciszek Macharski. Był metropolitą krakowskim latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i wielkim przyjacielem był Karol Wojtyła. Sakrę biskupią ks. Macharski otrzymał z rąk Jana Pawła II w styczniu 1979 r.; a w czerwcu tego samego roku - godność kardynalską. Przez wiele lat kard. Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979-94) oraz przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego. W czerwcu 2005 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. Kardynał Franciszek Macharski od 2000 roku był honorowym obywatelem gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź, a także miasta Mszana Dolna. WSPOMNIENIE

We wrześniu cała Małopolska pożegnała Kazimierza Czekaja, znanego przedsiębiorcę i wieloletniego radnego sejmiku wojewódzkiego, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Miał 59 lat. WSPOMNIENIE

Również w tym miesiącu zmarła Jolanta Kłosowska, długoletnia nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży. Oprócz działalności pedagogicznej, z wielką pasją oddawała się pracy artystycznej na rzecz szkoły i parafii. Z wielkim rozmachem oraz kunsztem artystycznym inicjowała i wykonywała wiele projektów jubileuszowych i rocznicowych, w tym również związanych z osobą św. Jana Pawła II. Utalentowana malarka, portrecistka i rzeźbiarka, wystawiała swoje prace w licznych galeriach krajowych i zagranicznych. Miała 58 lat. WSPOMNIENIE

W październiku odeszła pochodząca ze Słopnic Józefa Maria Aleksandrowicz - długoletnia nauczycielka i kierownik szkoły podstawowej w Kasinie Wielkiej, pracująca wcześniej w szkole w Jodłowniku. Przeżyła 87 lat. WSPOMNIENIE

Tego samego miesiąca zmarł Kazimierz Dziadoń, starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej. Miał 73 lata. Mieszkaniec Zamieścia, limanowskiej społeczności był znany przede wszystkim jako starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej oraz członek Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Prowadził zakład ślusarstwa i mechaniki pojazdowej, był także prezesem zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku i tymbarskiej jednostki OSP. Kazimierz Dziadoń był również społecznikiem i samorządowcem – w przeszłości zasiadał w Radzie Gminy Tymbark. WSPOMNIENIE

W ostatnich dniach października po ciężkiej chorobie zmarł Adam Palacz. Były tenisista stołowy w barwach drugoligowego KS Tymbark, były piłkarz Sokoła Słopnice, a także były prezes, trener i zawodnik Starówki Stara Wieś. Miał 39 lat. WSPOMNIENIE

Na koniec miesiąca w wieku 81 lat zmarła Helena Gawron, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Limanowa. Pracę w urzędzie rozpoczęła w 1951 roku, a na zasłużoną emeryturę odeszła w roku 2003. W tym okresie w gminie Limanowa sprawowała wiele funkcji, a w ostatnich latach swojej pracy prowadziła sekretariat urzędu. WSPOMNIENIE

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in