Wtorek, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Tylko jeden kandydat, wzywają do kolejnych zgłoszeń

20.10.2014 08:17:35 top 16 9951

W gminie Słopnice Gminna Komisja Wyborcza wzywa do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta. Powód? Zgłosił się tylko jeden kandydat.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Słopnicach wydał obwieszczenie. - W związku, iż w terminie do dnia 17 października 2014 r. do godziny 24. zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta, Gminna Komisja Wyborcza wzywa do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów - brzmi obwieszczenie.

Dodatkowych zgłoszeń należy dokonać w Gminnej Komisji Wyborczej w Słopnicach w terminie do 23 października do godziny 15:30.

Dotychczas kandydatem na wójta gminy Słopnice jest tylko Adam Sołtys - obecny wójt gminy.

W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony drugi kandydat, wybory wójta w gminie będą miały trochę inny przebieg. W przypadku jednego kandydata wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Jeżeli rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów Prezes Rady Ministrów wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, osobę pełniącą obowiązki wójta do końca kadencji.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in