Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Trzech kandydatów na dyrektora

25.04.2012 07:30:19 top 4 8323

Limanowa. Zakończył się etap składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej.

W piątek minął termin składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej.

- Wpłynęły trzy oferty - odpowiedział na nasze pytania Waldemar Wojtas, asystent starosty ds. kontaktów z mediami. - Otwarcie ofert odbędzie się 2 maja 2012 roku. Wyłonienie nowego dyrektora nastąpi w ciągu 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Wymagania które postawił Zarząd Powiatu kandydatom, to: wykształcenie wyższe, posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy, brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zarząd oczekuje od kandydatów: wykazania się wiedzą na temat funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego, przedstawienia koncepcji rozwiązań organizacyjnych pozwalających na optymalizację świadczonych usług zdrowotnych przez Szpital Powiatowy w Limanowej, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, predyspozycji kierowniczych.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in