Trwa nabór do wojska - informacje w urzędzie

22.06.2022 00:09:00 PAN 2 2673

​Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu prowadzi nabór do wojska. Szczegółowych informacji udzielają doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej oraz LPiK w Mszanie Dolnej:
 
Gmina Jodłownik – pok. 112, tel. 183337 869,
Gmina Słopnice, Gmina Kamienica - pok. 113, tel. 18 3337 889,
Gmina Limanowa (G-Ż) – pok. 114, tel.  18 3337 891,
Gmina Limanowa (A-F), Miasto Limanowa – pok. 129, tel. 18 3337 834,
Gmina Laskowa, Gmina Dobra – pok. 130, tel. 18 3337 836,
Gmina Łukowica, Gmina Tymbark, pok. 131, tel. 18 3337 838,
Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Miasto Mszana Dolna – LPiK Mszana Dolna, tel. 18 3311 710.

Obecnie istnieją trzy drogi rekrutacji w Wojsku Polskim: żołnierz zawodowy (szeregowy, podoficer, oficer), żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej, żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 

Kandydat musi spełnić następujące wymagania:

– wiek minimum 18 lat
– polskie obywatelstwo
– nieposzlakowana opinia
– zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej
– niekaralność za przestępstwo umyślne
– odpowiednie wykształcenie:
 do korpusu szeregowych – co najmniej podstawowe
 do korpusu podoficerów – minimum średnie
 na kurs oficerski – wykształcenie wyższe (tytuł magistra)
 na studia wojskowe – wykształcenie średnie

Korzyści ze służby w Wojsku Polskim:

Finanse:

– wynagrodzenie podstawowe: w korpusie szeregowych – od 4560 zł, w korpusie podoficerów – od 5160 zł, w korpusie oficerów – od 6300 zł;
– prawo do dodatków finansowych: stażowego, specjalnego, kompensacyjnego i służbowego;
– należności finansowe za przeniesienie służbowe, podróże służbowe oraz służbę poza granicami kraju;
– dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdu do rodziny w przypadku służby poza miejscem zamieszkania;
– prawo do świadczeń socjalnych;
– świadczenie motywacyjne: 1500 zł dla żołnierzy ze stażem służby wojskowej powyżej 25 lat oraz 2500 zł dla żołnierzy ze stażem powyżej 28 lat i 6 miesięcy;
– trzynastą pensję;
– gwarancję zatrudnienia;
Zakwaterowanie:
– gwarancję zakwaterowania – wszyscy żołnierze zawodowi mogą wybrać jedną z form zakwaterowania: służbowe mieszkanie, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe
na wynajem lokalu na własną rękę od 360 do 900 zł;
– wyższą odprawę mieszkaniową dla żołnierzy odchodzących z armii, którzy nie wykupili wojskowego mieszkania lub nie otrzymali go z Agencji Mienia Wojskowego;
Urlopy:
– prawo do urlopów: wypoczynkowego, zdrowotnego, okolicznościowego, nagrodowego i przysługującego honorowym dawcom krwi;
– gratyfikację urlopową oraz dopłatę do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”, a także prawo do bezpłatnego wypoczynku dzieci na koloniach i obozach;
Zdrowie:
- prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością w placówkach wojskowych;
- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci;
Rozwój:
– możliwość udziału w kursach, szkoleniu i kształceniu na koszt armii (np. kurs prawa jazdy, nurkowania, nauka języków obcych);
– możliwość awansu;
– możliwość udziału w misjach zagranicznych i szkoleniach międzynarodowych;
Emerytura:
– prawo do emerytury już po 25 latach służby;
– możliwość rekonwersji – przed odejściem z armii możesz skorzystać np. z doradztwa zawodowego oraz kursów i studiów na koszt wojska.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in