Niedziela, 16 stycznia
Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria

Statystyka sprawdzianów

07.06.2012 10:13:34 top 40 13563

Limanowa. OKE opublikowała wyniki sprawdzianu w 6 klasie szkół podstawowych. Aż 21 szkół z terenu powiatu (najwięcej w województwie) uzyskało w skali staninowej wynik niestety niski.

3 kwietnia 2012 roku uczniowie w całym kraju po raz jedenasty przystąpili do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej.

W rejonie OKE w Krakowie do sprawdzianu w 2012 roku przystąpiło 77 703 uczniów klas szóstych w 3294 szkołach podstawowych trzech województw.

Statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy uzyskał na sprawdzianie 23,23 punktu, co stanowi 58,07% punktów możliwych do uzyskania.

Najlepiej zostały przez uczniów opanowane umiejętności w zakresie korzystania z informacji i czyta- nia. Za zadania sprawdzające te umiejętności uczniowie otrzymali odpowiednio 70,71% punktów i 63,12% punktów. Niewiele słabsze są wyniki z czytania – 60,26% punktów.

Najsłabiej uczniowie opanowali umiejętności w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce uzysku- jąc 48,34% możliwych do zdobycia punktów oraz w obszarze rozumowania. Za zadania z tego obszaru otrzymali 52,44% punktów możliwych do uzyskania.

W powiecie limanowskim średni wynik w punktach wyniósł 22,16 (55,4%), niżej był powiat dąbrowski (53,98%) i tatrzański (54,41%).

W powiecie limanowskim, aż 21 szkół miało wynik niski (najwyższa liczba szkół z powiatu na tle województwa) wynik średni miało 44 szkół, a wysoki 15.

Najwyższy średni wynik w punktach uzyskała SP w Roztoce (29,4 pkt), drugi wynik miała szkoła z Kamionki Małej (28,3), a trzeci z Jadamwoli (27,1).

Listę zamykają szkoły SP Krosnej 17,6 pkt., SP w Rupniowie 16,2 pkt i  SP nr 3 w Kasince Małej 15,8 pkt.


Poniżej publikujemy listę szkół (nr na liście, szkoła, stanina, średni wynik w punktach)
1 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Roztoce 9 29,4
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Kamionce Małej 9 28,3
3 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli 8 27,1
4 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej 8 27,0
5 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznej 7 25,7
6 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie 7 25,5
7 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Ujanowicach 7 24,9
8 Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej 7 24,8
9 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach 7 24,8
10 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku 7 24,7
11 Szkoła Podstawowa w Zalesiu 7 24,6
12 Szkoła Podstawowa w Pisarzowej 7 24,6
13 Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem 7 24,6
14 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu 7 24,6
15 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łukowicy 7 24,3
16 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej 6 23,9
17 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej 6 23,9
18 Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach 6 23,9
19 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce 6 23,9
20 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem 6 23,8
21 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Limanowej 6 23,7
22 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu 6 23,5
23 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szyku 6 23,4
24 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy 6 23,3
25 Szkoła Podstawowa w Młynnem 6 23,3
26 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy 6 23,2
27 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku 6 23,2
28 Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Mordarce 6 23,1
29 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej 6 22,9
30 Zespół Szkoły i Przedszkola Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej 6 22,9
31 Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku 6 22,9
32 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Reja w Mszanie Dolnej 5 22,7
33 Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Męcinie 5 22,7
34 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Laskowej 5 22,6
35 Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej 5 22,5
36 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Szczyrzycu 5 22,5
37 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej 5 22,1
38 Szkoła Podstawowa im. Jana Sobieskiego w Zbludzy 5 21,9
39 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej 5 21,8
40 Szkoła Podstawowa w Jurkowie 5 21,8
41 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skrzydlnej 5 21,7
42 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Kasinie Wielkiej 5 21,6
43 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Kasince Małej 5 21,6
44 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Słopnicach 5 21,6
45 Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Siekierczynie 5 21,5
46 Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie 4 21,4
47 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowem 4 21,4
48 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej 4 21,4
49 Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Jodłowniku 4 21,3
50 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi 4 21,3
51 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej 4 21,2
52 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu 4 21,1
53 Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Pasierbcu 4 21,0
54 Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego w Młyńczyskach 4 21,0
55 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Jastrzębiu 4 20,9
56 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie 4 20,8
57 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie 4 20,7
58 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku- Kostrzy 4 20,5
59 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łostówce 4 20,2
60 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi 3 20,1
61 Szkoła Podstawowa w Dobrej 3 20,0
62 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Józefa w Lubomierzu 3 20,0
63 Szkoła Podstawowa im. Św. Floriana w Glisnem 3 19,9
64 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnem-Lasocice 3 19,8
65 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży 3 19,6
66 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie 3 19,5
67 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. H. Dąbrowskiego w Słopnicach 3 19,5
68 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wilkowsku 3 19,4
69 Szkoła Podstawowa w Podobinie 3 19,4
70 Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu 3 19,1
71 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem 3 18,9
72 Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce 3 18,9
73 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Stanisława Kostki w Lubomierzu 2 18,5
74 Szkoła Podstawowa im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie 2 18,5
75 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach 2 18,3
76 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej 2 18,3
77 Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej 2 17,7
78 Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej 2 17,6
79 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie 1 16,2
80 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej 1 15,8

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in