Skażony wodociąg zaopatrujący szkołę

18.05.2022 17:40:00 PAN 2 4027

Szczawa. Z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli i liczby Enterokoków kałowych, a także innych mikroorganizmów, sanepid wydał zakaz użytkowania wody z wodociągu, który dostarcza wodę do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. ​

Po dokonaniu analizy sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w dniu 10 maja 2022 r. z wodociągu lokalnego Szczawa 2, który zaopatruje Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Powodem jest stwierdzenie przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych. Chodzi o liczbę w 100 ml wody bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i liczbę Enterokoków kałowych. Zastrzeżenia budzi również ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C.

W dniu 17 maja Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 22/NHK/2022 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Szczawa 2, zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie. 

Do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in