Sanepid uchylił zakaz po otrzymaniu wyników

22.02.2021 16:59:00 PAN 0 4852

Pasierbiec. Jakość wody w wodociągu wiejskim Pasierbiec pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i może być już przeznaczona do spożycia przez ludzi. Tym samym, sanepid uchylił zakaz użytkowania wody wydany 11 lutego.

W dniu 9 lutego sanepid pobrał próbkę wody z wodociągu wiejskiego w Pasierbcu. Po dwóch dniach  dostępne były wyniki, które został poddane analizie. Jak następnie oceniono, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych – chodziło o liczbę enterokoków kałowych. 

Od 11 lutego obowiązywał więc zakaz użytkowania wody z wodociągu - woda mogła być używana wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).

Dziś PSSE w Limanowej uchyliła zakaz. Nastąpiło to po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Pasierbiec pobranej 17 lutego przez przedstawiciela PSSE Limanowa w punkcie poboru na sieci.

Badanie zostało wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE w Krakowie. Obecnie jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i może już być przeznaczona do spożycia przez ludzi.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in