Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Samorządowa sesja na żywo

15.09.2022 05:10:00 PAN 0 1590

Tymbark. Dziś o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Tymbark.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie zaproszonych gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tymbark.
12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Tymbarku do gminnego zasobu nieruchomości.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in