Czwartek, 01 października
Danuta, Remigiusz, Teresa, Igor, Helojza

RZGW planuje budowę zapór na Słomce, ma powstać zbiornik retencyjny

12.07.2020 09:28:00 PAN 5 12756

Mieszkańcy Owieczki w gminie Łukowica mają obawy w związku z informacjami, które uzyskali w sąsiedniej gminie Podegrodzie. Jak twierdzą, na jej terenie – w sąsiedztwie jednego z przysiółków ich miejscowości – ma powstać tama na Słomce ze zbiornikiem retencyjnym. Inwestycje rzeczywiście planuje RZGW, gdzie dowiedzieliśmy się, że koncepcji ani lokalizacji jeszcze nie ma, a sprawa dopiero będzie konsultowana.

Na początku miesiąca z interpelacją w imieniu mieszkańców Owieczki do wójta gminy Łukowica wystąpił tamtejszy radny, Krzysztof Bugajski. Jak wskazał w korespondencji do Bogdana Łuczkowskiego, lokalna społeczność uzyskała informacje o mieszkańców sąsiedniej miejscowości Rogi na temat planowanej inwestycji, polegającej na budowie zapory i zalewu retencyjnego. 

- Gmina Podegrodzie planuje budować na rzece Słomka dwie zapory. Jedną w miejscowości Naszacowice i drugą w miejscowości Rogi – pisze radny, wskazując iż z dokumentów posiadanych przez mieszkańców gminy Podegrodzie wynika, że teren objęty planowaną inwestycją będzie bezpośrednio sąsiadował z terenem sołectwa Owieczka – chodzi o przysiółek Podlaski. 

- W związku z powyższym, mieszkańcy przysiółka Podlaski zwracają się z prośbą o uzyskanie od gminy Podegrodze potwierdzonych informacji co do planowanej inwestycji, jej zasięgu oraz obszarze oddziaływania. Są zaniepokojeni, że powstanie „zalewu” w tej lokalizacji wpłynie niekorzystnie na ich nieruchomości, pola czy spowoduje uciążliwości dla życia – dodaje. 

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z władzami gminy Podegrodzie. Jak usłyszeliśmy od wójta Stanisława Banacha, gmina nie jest inicjatorem ani inwestorem przedsięwzięcia.

- Wody Polskie chcą na ten temat rozmawiać z mieszkańcami i przeprowadzić konsultacje, spotkanie w tej sprawie ma odbyć się w lipcu lub w sierpniu. Jednak w sprawie tej inwestycji żadne oficjalne pismo do nas nie wpłynęło - mówi wójt.

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie usłyszeliśmy, że są to dopiero wstępne plany inwestycyjne. Nie ma jeszcze żadnej koncepcji, nie wybrano także lokalizacji. RZGW zapewnia ponadto, że żadna decyzja nie zostanie podjęta bez konsultacji z mieszkańcami.

- PGW Wody Polskie w kwietniu bieżącego roku rozpoczęły pracę związane z budową zbiornika retencyjno-przeciwpowodziowego na potoku Słomka. Celem inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałanie skutkom suszy na terenie gminy, poprzez budowę zbiornika lub kaskady zbiorników pełniących funkcję przeciwpowodziowe i retencyjne – informuje Magdalena Gala, rzecznik prasowy krakowskiego RZGW. - W chwili obecnej realizowany jest pierwszy etap inwestycji, polegający na opracowaniu koncepcji określającej możliwości zwiększenia retencji i ochrony przeciwpowodziowej w zlewni potoku Słomka. Przeprowadzenie szczegółowych analiz pod kątem hydrologiczno-hydraulicznym, ukształtowania terenu zlewni, geologicznym, środowiskowym oraz sposobu zagospodarowania zlewni, pozwoli ocenić możliwość lokalizacji na potoku Słomka zbiornika lub kaskady zbiorników retencyjno-przeciwpowodziowych oraz dokonać wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Wyniki przeprowadzonych koncepcji analiz, będą następnie konsultowane z mieszkańcami gminy Podegrodzie.

Do tematu będziemy powracać.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in