Poniedziałek, 18 listopada
Roman, Klaudyna, Anielia, Karolina

Ruszają zapisy do innowacyjnego przedszkola AAC w Dobrej, dla dzieci niemówiących i niekomunikujących się

17.06.2019 11:02:00 Reklama 0 3853

Reklama. W gminie Dobra przy Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej powstają przedszkolne oddziały terapeutyczne oparte na wdrażaniu komunikacji AAC/ wspomagającej u dzieci niemówiących.

(Reklama)

„Nic tak nie zmienia dziecka - żadna nabyta umiejętność, jak możliwość komunikowania się- wyrażanie swoich potrzeb, dokonywania wyboru, możliwość decydowania o sobie. Dziecko nie uzyska samodzielności jeśli nie otrzyma narzędzia komunikacyjnego” - dr Magdalena G.

Na terenie naszego powiatu od stycznia 2017 roku działa prężnie rozwijające się Centrum Wspierania Rozwoju „Tęcza” prowadzone przy Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu i Żłobku Montessori w Dobrej oraz w Porąbce. Centrum „Tęcza” skupia starannie dobraną grupę specjalistów, którzy przykładają dużą dbałość do wdrażania nowoczesnych metod terapii, holistycznego podejście do rozwoju swoich podopiecznych. Nasi specjaliści nieustannie doskonalą swoje terapeutyczne umiejętności przez udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Również sami szkolą innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. 

Terapeuci pracujący w Centrum, w pracy ze swoimi podopiecznymi kierują się podejściem wielospecjalistycznym- już na etapie diagnozy dokonują oceny podopiecznych pod kątem wszystkich sfer rozwoju. Zespół tworzą ściśle współpracując ze sobą:

- fizjoterapeuta, - neurologopeda, - pedagog specjalny, - psycholog, - terapeuta karmienia, - terapeuci alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, - terapeuci Integracji Sensorycznej, prowadzący diagnozę dzieci od pierwszych miesięcy życia, - terapeuci uwagi słuchowej prowadzący treningi słuchowe metodą Alfreda Tomatisa, metodą Warnkego oraz Neuroflow, - terapeuta bilateralny, - terapeuta ręki, - certyfikowani terapeuci metody Marii Montessori.

Dotychczas dzieci z trudnościami rozwojowymi miały możliwość skorzystania z pomocy wspomnianych specjalistów w formie bezpłatnych zajęć realizowanych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, bezpłatnych zajęć rewalidacji indywidualnej realizowanych w ramach pracy Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej oraz zajęć w ramach Centrum, opłacanych przez rodziców. 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom zgłaszających się do nas maluszków i ich rodziców, już od lipca bieżącego roku rozpoczynamy nabór do grup terapeutycznych utworzonych przy Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej.

Podopieczni, którzy zostaną objęci opieką w ramach pracy oddziałów terapeutycznych będą dobrani w małe (kilkuosobowe) grupy, w których kryterium doboru dzieci będą: podobny wiek oraz podobne możliwości komunikacyjne i ruchowe. 

Dzieci oprócz dziennej opieki otrzymają specjalistyczne wsparcie, program terapii stworzony na podstawie obserwacji i wielospecjalistycznej diagnozy rozwoju, pomoc w stworzeniu systemu komunikacji w przypadku dzieci z trudnościami komunikacyjnymi/ nie mówiącymi. Za wskazaniem dzieci będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zajęć Treningu Umiejętności Społecznych, Integracji Sensorycznej, integracji bilateralnej, rehabilitacji, neurologopedii, alternatywnych metod komunikacji, treningów słuchowych- Tomatis; Warknego, treningu biofeedback.

Głównymi adresatami naszej inicjatywy są dzieci powyżej drugiego roku życia, ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu lub w trakcie diagnozy oraz dzieci z głęboką niepełnosprawnością, które wymagają wdrożenia alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji.

W przedszkolu używane będą znane metody komunikacji - PECS, MAKATON, J. Migowy, Mówik, komunikacji za pomocą wzroku -dobrane do każdego dziecka według jego osobistych predyspozycji i możliwości. Placówka dysponuje wysokospecjalistycznym sprzętem terapeutycznym - urządzeniem do komunikacji za pomocą wzroku wraz z oprogramowaniem,laptopy, tablety wykorzystywane do komunikacji za pomocą elektronicznych programów do komunikacji; komunikatory.

W przedszkolnych oddziałach terapeutycznych dzieci realizować będą indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, który uwzględnia ich potrzeby. Szczególny nacisk będzie kładziony na rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, a także na trening umiejętności społecznych- jako forma przygotowania do wejścia w przedszkolną grupę integracyjną. 

Celem uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem Przedszkola mgr Pauliną Knapik pod numerem tel. 608 683 227. 

(Reklama)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in