Czwartek, 23 marca
Pelagia, Feliks, Zbysław, Konrad

Rozliczenie straty z działalności w zeznaniu rocznym

06.02.2023 12:28:00 top 0 2712

(Ogłoszenie płatne) Jeśli przedsiębiorca zanotował stratę zamiast zysku, musi to ujawnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje, które będą potrzebne później do rozliczenia z fiskusem.

Straty z lat poprzednich: Czym jest strata?

Strata, którą odnotowano w danym roku podatkowym w działalności gospodarczej, to sytuacja, w której koszty przewyższają przychody. Innymi słowy, strata podatkowa jest różnicą między uzyskanym przychodem a jego kosztem, z uwzględnieniem różnicy między końcowym i początkowym remanentem.

Jeśli wynik jest ujemny, oznacza to, że firma odnotowała stratę w danym roku podatkowym.

W jakich okolicznościach można odliczyć stratę podatkową?

Skorzystanie z odliczenia jest możliwe w ciągu pięciu kolejnych lat po jej poniesieniu.

Kwota odliczana nie może przekroczyć w danym roku 50% straty lub 5 mln zł w przypadku jednorazowego odliczenia. Gdy mamy do czynienia z nadwyżką ponad 5 mln zł, stratę można odliczyć w pozostałych latach 5-letniego okresu (kwota odliczana nie może wynosić więcej niż 50% straty).

Wszelkie działania podlegają decyzji podatnika, a dokładna kwota straty do odliczenia musi być ujawniona we właściwym zeznaniu podatkowym.

Wypełniając zeznania PIT warto korzystać z informacji zawartych na dedykowanych portalach podatkowych. Bardzo łatwo znaleźć tam istotne dla prawidłowego i bezpiecznego wypełnienia zeznania informacje. Nie masz jeszcze 26 lat i nie wiesz jak wypełnić zeznanie PIT? Sprawdź jak rozliczyć PIT dla młodych i zyskaj spokój ducha!

Kiedy nie można odliczyć straty podatkowej?

W pewnych sytuacjach podatnik nie będzie mógł skorzystać z odliczenia straty podatkowej. Nie podlegają odliczeniu m.in. straty wynikające z odpłatnego zbycia nieruchomości, części nieruchomości, walut wirtualnych czy uzyskane zyski w ramach exit tax.

Odliczanie straty nie obejmuje również źródeł przychodu będących wolnymi od podatku dochodowego.

Rozliczanie strat

Od roku 2019 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących rozliczenia i odliczenia strat z lat ubiegłych.

Możliwość rozliczenia straty zgodnie z poprzednimi przepisami istnieje w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Po tym okresie możliwość uwzględnienia straty wynika z przedawnienia.

Wcześniejsze przepisy pozwalały na odliczenie maksymalnie 50% poniesionej straty, ale nowe regulacje pozwalają na odliczenie straty w większej części w kolejnych pięciu latach podatkowych dla jednego źródła.

Art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje że podatnik ma prawo do:

  • obniżenia dochodu uzyskanego ze źródła w ciągu najbliższych pięciu lat podatkowych, przy czym kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie powinna przekroczyć 50% wysokości danej straty.

  • jednorazowej redukcji dochodu uzyskanego ze źródła w jednym z najbliższych pięciu lat podatkowych, przy czym kwota obniżenia nie powinna przekroczyć 5 milionów złotych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty.

Od 2020 roku stratę z działalności gospodarczej do 5 milionów złotych można rozliczyć szybciej, jeśli pozwoli na to dochód firmy w kolejnych latach podatkowych. Wycofano więc przepis, który mówił o tym, że w jednym roku podatkowym przedsiębiorca ma możliwość zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania o połowę wartości straty z każdego roku.

Obowiązujące regulacje nie wydłużyły czasu, w ciągu którego przedsiębiorcy mogą rozliczyć straty z lat poprzednich. Nadal obowiązuje pięcioletni limit na rozliczenie straty od chwili jej powstania.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in