Sobota, 27 lutego
Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

Retransmisja XXIV sesji Rady Gminy

05.12.2020 07:53:00 PAN 0 1763

W piątek, 27 listopada w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Tymbark, w której udział wzięło 13 radnych. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Podczas obrad podjęto trzy ważne uchwały:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.; kluczowe zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej Jackówkaw Piekiełku (47 965 zł) oraz Funduszu Inicjatyw Samorządowych (500 000 zł); zabezpieczono także środki finansowe na wkład własny w remont drogi Gąsiorówka (180 000 zł) oraz zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na remont świetlicy w Zamieściu - ze środków sołeckich (16 432,44 zł);w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tymbark NR XV/133/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Limanowskiego; podjęcie uchwały jest wynikiem powstałych w związku z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej oszczędności; kwota zadania jest niższa od pierwotnie zakładanej;w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Tymbark w drodze umowy kupna prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Tymbarku - to uchwała intencyjna dotycząca zakupu budynku sąsiadującego z budynkiem Urzędu Gminy.

W ramach wolnych wniosków poruszony została temat zamknięcia lodowiska z powodu obostrzeń w związku z COVID-19. Wójt wyjaśnił także z czego wynika późny termin realizacji inwestycji – z końcem roku – spowodowane to jest otrzymaniem informacji o dofinasowaniu zadań w październiku br. z wykorzystaniem do końca roku bieżacego; bez promes nie można było ogłosić przetargów i podpisać umów.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in