Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Retransmisja sesji Rady Powiatu

26.11.2021 05:09:00 PAN 4 1310

Limanowa. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXII sesji Rady Powiatu Limanowskiego, która odbyła się w dniu 18 listopada w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
– zapytania radnych;
– odpowiedzi.
5. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/22/18 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady i ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych, w związku ze zmianą osoby na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Powiatu Limanowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Limanowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/201/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Limanowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy darowizny poprzez zmianę celu, na który została darowana ½ części w nieruchomości położonej w Limanowej przy ul. Reymonta 3. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Powiatu Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej i uchylenia Uchwały Nr IV/48/15 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2022 r.
17. Zapoznanie się z opinią RIO w zakresie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
18. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Limanowski.
19. Zapoznanie się z informacją o stanie kultury, turystyki i sportu w 2021 r.
20. Zapoznanie się z informacją o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
21. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
22. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
24. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in