Piątek, 16 kwietnia
Cecylian, Bernadeta, Julia, Ksenia, Erwin, Biruta

Retransmisja sesji Rady Miejskiej

01.03.2021 05:03:00 PAN 0 919

Mszana Dolna. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej, która odbyła się w miniony wtorek.


Porządek obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXII/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Niedźwiedź do realizacji zadania własnego Miasta Mszany Dolnej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Władysława Orkana w Mszanie Dolnej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
11. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
12. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

(Fot.: UM Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in