Piątek, 18 października
Juliusz, Łukasz, Julian, Bogumił, Hanna, Klementyna

Retransmisja sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

25.05.2019 05:05:00 PAN 0 1513

Mszana Dolna. We wtorek w Mszanie Dolnej odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji obrad.

Porządek obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej: 

1. Otwarcie VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie protokołu nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. 
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami. 
5. Wystąpienia zaproszonych Gości. 
6. Wnioski w sprawach bieżących. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wonioły. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Mszanie Dolnej. 
13.Zapoznanie się z raportem za 2018 r. z realizacji zadań ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Mszana Dolna za 2018 r.
14.Zapoznanie się z raportem za 2018 r. z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w mieście Mszana Dolna na lata 2016 – 2018.
15.Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. 
16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mszana Dolna za 2018 r. 
17.Zapoznanie się z informacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej za 2018 r. 
18.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za rok 2018. 
19.Zapoznanie się z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2018 r.
20.Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących. 
21.Informacja na temat sprawy budowy drogi i chodnika przy ul. Starowiejskiej. 
22.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami. 
23.Wolne wnioski i oświadczenia. 
24.Zamknięcie obrad VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in