Niedziela, 22 maja
Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma

Religia w liceum: homoseksualizm to choroba, leczeniem - elektrowstrząsy

30.04.2021 08:19:00 PAN 85 60031

Homoseksualizm to zaburzenie, które można leczyć m.in. elektrowstrząsami, a przyczyną jego występowania bywa np. przebywanie w hermetycznym, męskim środowisku – m.in. takie tezy znalazły się w prezentacji, jaką katecheta z I LO w Limanowej przesłał swoim uczniom w ramach „zdalnych” lekcji religii.

Wikariusz w limanowskiej parafii i katecheta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej w ramach lekcji religii, rozesłał swoim uczniom kontrowersyjną prezentację. 

„Homoseksualizm jest chorobą (zaburzeniem) wywołaną przez hormony, zaburzony rozwój lub złe traktowanie dziecka we wczesnych fazach rozwoju. Stosunki homoseksualne są grzeszne, gdyż wykluczają prokreację. Sama natura pokazuje, że dwie osoby tej samej płci nie pasują do siebie (chociażby ze względu na organy rozrodcze)". 

Za przyczyny homoseksualizmu kapłan podał: zaburzenia hormonalne w czasie ciąży, uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę, nieprawidłowe relacje rodzinne, molestowanie seksualne, przebywanie chłopców i młodych mężczyzn w hermetycznym męskim środowisku oraz nieudane doświadczenia z kobietami. 

W prezentacji uczniowie poznali również metody leczenia, wskazane przez ich katechetę. W pierwszej kolejności ksiądz wymienia elektrowstrząsy, kolejno metody behawiorystyczne (polegają na próbie usunięcia podniecenia seksualnego poprzez wprowadzenie skojarzenia między bodźcami stymulującymi seksualnie z nieprzyjemnością, bólem), operacje chirurgiczne (historektomię, owariektomię, klitoridektomię, wazektomię), psychoanalizę, leki farmakologiczne oraz terapię reparatywną. 

Kapłan wymienia także małżeńskie grzechy przeciwko VI przykazaniu: antykoncepcję, stosunki „pozbawione szacunku do współmałżonka, poniżające go, wywołujące w nim wyrzuty sumienia”, sztuczne zapłodnienie, instytucję matki zastępczej oraz zmuszanie do współżycia. Jednocześnie, ksiądz napisał uczniom, że pocałunki są grzeszne jeśli prowadzą do podniecenia, natomiast „dobry pocałunek to ten który ma dobrą i czystą intencję (a nie ma rozmiękczyć żeby doprowadzić do łóżka)". 

Kolejno, w odpowiedzi na kontrowersje, jakie wzbudziła treść prezentacji, katecheta przesłał swoim uczniom wiadomość z wyjaśnieniami. Ksiądz podkreśla, że stanowiła ona „całościowe omówienie VI i IX przykazania Dekalogu”. - Prezentuję w niej naukę Kościoła katolickiego, cytując konkretne fragmenty zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego – pisze kapłan.

Ksiądz zaznacza jednocześnie, iż Kościół „broni osób homoseksualnych, domagając się od nich społecznego szacunku, współczucia i delikatności”. 

- Moim celem nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła. Osoby uczęszczające na lekcje religii robią to dobrowolnie, zgodnie ze swoją wiarą, przekonaniami i światopoglądem, więc mają prawo znać nauczanie Kościoła – pisze w wiadomości do uczniów. - Ze względu na sposób nauczania zdalnego, nie mogłem spotkać się z wami i wyjaśnić dokładnie zaprezentowanych treści i poddać ich pod dyskusję, odpowiadając na pytania i wątpliwości. Był to mój błąd, ponieważ tak trudne tematy nie powinny być prezentowane bez omówienia i dokładnego wyjaśnienia, co może prowadzić do interpretacji niezgodnej z moimi intencjami – stwierdza. - Przepraszam osoby, które mogły poczyć się dotknięte treściami zawartymi w prezentacji. Jako człowiek wierzący i ksiądz katolicki szanuję każdego człowiek, niezależnie od orientacji. 

Wspomniany ksiądz, który przygotował dla młodzieży kontrowersyjną prezentację, w limanowskiej parafii pełni funkcję moderatora poradni rodzinnej, odpowiedzialnego za kursy przedmałżeńskie.

Do tematu będziemy powracać.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in