Poniedziałek, 28 września
Luba, Wacław, Wacława, Marek, Tymon

Przedsięwzięcia z Limanowszczyzny z Mecenatem Małopolski i dofinansowaniem

06.08.2020 05:05:00 PAN 0 2952

Kolejne edycje festiwali i przeglądów, jubileusze zespołów artystycznych i organizacji społecznych, różnorodne warsztaty, wyjątkowe publikacje a także szereg działań przypominających o ważnych kartach historii Małopolski i naszej Ojczyzny - pomimo trudnej rzeczywistości i licznym ograniczeniom z powodu panującej pandemii koronawirusa – zostaną zrealizowane przy wsparciu finansowym województwa. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego 149 wielotematycznych inicjatyw organizacji pozarządowych otrzymało dotacje w ramach naboru do Mecenatu Małopolski. Finansowe wsparcie tych wydarzeń osiągnęło łączną sumę ponad 2,2 mln zł. Pieniądze posłużą także inicjatywom z Limanowszczyzny.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię i cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie brakuje też cyklicznych wydarzeń, które wpisują się w ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz wsparcie mniejszości narodowych. Decyzją zarządu dofinansowanie otrzymało także wiele projektów, które pomogą sfinalizować realizację jubileuszowych uroczystości. W ramach obecnej edycji Mecenatu Małopolski na trwałe zostanie udokumentowana twórczość małopolskich artystów oraz wnętrza i historia zabytkowych obiektów. 

Tegoroczny konkurs ma wyjątkowy charakter, bo inicjatywy artystyczne i obywatelskie są nie tylko działaniami promującymi nasz region lub aktywizującymi różne grupy wiekowe mieszkańców Małopolski, ale też dające możliwości prowadzenia aktywnej działalności kulturalnej, przez znajdujące się często w bardzo trudnej sytuacji organizacje pozarządowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom dofinansowanych projektów - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 457 ofert. Jakie przedsięwzięcia z Limanowszczyzny otrzymały wsparcie? 

 • Stowarzyszenie Dla Męciny – 10 000 zł; 
  Niezwykła ziołowa spiżarnia... 
 • Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta w Jaworznej" – 8 000 zł;
  "Jaworzna dla Jana Pawła II"- piknik turystyczno-rekreacyjny połączony z koncertem w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka. 
 • Orkiestra Dęta przy OSP w Męcinie – 9 000 zł;
  Propagowanie kultury i muzyki Doliny Smolnika poprzez powstanie regionalnej kapeli muzycznej. 
 • Towarzystwo Ziemi Mszańskiej – 10 000 zł;
  Zagórzańskie spotkania z kulturą 
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy – 7 000 zł;
  „Pożegnanie Lata w Szczawie” 
 • Stowarzyszenie Związek Podhalan Oddział Górali zagórzańskich w Lubomierzu – 10 000 zł;
  Zakup strojów zagórzańskich męskich oraz organizacja warsztatów wyszywania strojów zagórzańskich damskich. 

Mecenat Małopolski cieszy się od lat bardzo dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Najlepiej świadczą o tym liczby z ostatnich lat. W 2019 r. samorząd województwa małopolskiego przeznaczył kwotę 3 572 700 zł na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w dziedzinie kultury pn. „Mecenat Małopolski”. W ramach dwóch edycji kon­kursu złożono 837 ofert, z czego wsparcie otrzymały 274 zadania o charakterze ponadlokalnym i regionalnym. W 2018 roku była to kwota 3 910 000 zł z czego wsparto łącznie 674 zadania, w 2017 roku na obie edycje Województwo Małopolskie udzieliło 675 dotacji na łączną kwotę 2 797 000 zł.

Głównym założeniem konkursu pn. „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów Strategii Województwa Małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Mecenat nad działalnością kulturalną polega na wspieraniu, promocji twórczości, edukacji kultural­nej oraz działań i inicjatyw kulturalnych. Stwarza­jąc możliwości kreowania oferty kulturalnej i świa­domego uczestnictwa w kulturze i sztuce, mecenat stanowi instrument wzmacniania kompetencji kul­turowych, stymulowania, wspierania i modelowania postaw otwartych, aktywnych i kreatywnych.

(Fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in