-1°   dziś 0°   jutro
Wtorek, 05 grudnia Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

„Proszę wyłączyć kamerę”. Nie zgadzali się na nagranie sesji

30.04.2010 20:13:08
35 7149

Tymbark. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Tymbark jak to bywa zwyczajem ostatnich lat była bardzo burzliwa. Tym razem miało być spokojnie. Wójt może przecież już liczyć na większość głosów w Radzie Gminy. Spór jednak powstał o... kamerę. Potrzebne była nawet opinia prawnika.

Początek sesji rady gminy był zaskakujący. Otóż Przewodniczący Janusz Kałużny zażądał od radnego Andrzeja Czernka wyłączenia kamery, którą nagrywał obrady. Odpowiedź był odmowna. Janusz Kałużny poprosił o konsultację z obecnym na sali radcą prawnym Agnieszką Brodowicz. Po krótkiej przerwie żądanie wyłączenia kamery zostało ponowione. – Przecież sesje są jawne – odpowiedział szybko Andrzej Czernek. – Nie poruszamy tutaj tajnych spraw, tylko mówimy o problemach i sprawach naszego samorządu. Dla przykładu sesje sejmiku wojewódzkiego są często transmitowane w internecie.

Przewodniczący podkreślił, że jest również za jawnością sesji, ale nadal żądał wyłączenia kamery. Argumentował, że w statucie gminy nie jest przewidziana możliwość rejestrowania w ten sposób obrad. – Na sali są przecież goście, którzy mogą sobie nie życzyć nagrywania – przekonywał Janusz Kałużny. – Statut dokładnie określa w jaki sposób można dokumentować sesję.

Po chwili zarządzono nawet głosowanie wśród gości. Zdecydowana większość nie zgadzała się na ich nagrywanie. Wówczas Andrzej Czernek zapewnił, że rejestruje tylko radnych i wójta. – W statucie jest mowa o dokumentowaniu formalnym sesji – stwierdził. – Ja jednak nie nagrywam w celu dokumentowania, bo to nie moja rola. Rejestruję sesję na własny użytek.

To jednak nie przekonało Przewodniczącego. Agnieszka Brodowicz stwierdziła, że jeśli kamera jest prywatną własnością radnego to nie można mu jej zabrać. Jej zdaniem sesję mogą nagrywać dziennikarze. Natomiast radny musi się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności w razie wykorzystania wizerunku osób przybyłych na sesję.

Andrzej Czernek całą sesję nagrywał wypowiedzi niektórych radnych. Jak się dowiedzieliśmy w innych samorządach powiatu limanowskiego, nagrywanie sesji nawet przez przybyłych gości jest często spotykane i uznawane za rzecz normalną. – A czy zrobienie zdjęcia na sesji w Tymbarku i umieszczenie go na stronie internetowej jest też złamaniem przepisów? – pytał retorycznie jeden z radnych.

Najważniejszym punktem obrad było absolutorium dla wójta za 2009 rok. Stosowna uchwała została poparta przez ośmiu radnych, trzech się wstrzymało a dwóch było przeciw. Paweł Ptaszek wskazał elementy, które jego zdaniem w 2009 roku zakończyły się niepowodzeniem. – W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zakładano pozyskać 1,7 miliona zł środków zewnętrznych, a udało się jedynie 35 tys. zł – mówił Paweł Ptaszek. – Na prace związane z gospodarką wodno – ściekową planowano przeznaczyć 1 milion 150 tys. zł, a wykonano zadania za zaledwie 4 tys. zł.

Zdaniem wójta Stanisława Pachowicza tak niskie pozyskanie środków zewnętrznych przewidzianych w WPI to efekt działania jego opozycji. – Blokujecie i ścinacie dobre pomysły, a potem pytacie dlaczego nie ma inwestycji – mówił do opozycyjnych radnych Stanisław Pachowicz. Zaznaczył również, że kilka zadań zostało przesuniętych z 2009 na 2010 rok.

udostępnij

Komentarze (35)

teodor
2010-04-30 22:29:13
0 0
Proponuję aby Pan Przewodniczący Janusz Kałużny oraz Pani radczyni Agnieszka Brodowicz zapoznała się z art. 61 KONSTYTUCJI RP oraz art. 18 - 23 Ustawy z dnia 609.2001r o dostępie do informacji publicznej. Powyższe przepisy są wyższej rangi a niżeli statut gminy. A jeżeli na sali są osoby, które nie życzą sobie nagrywania (z wyjątkiem osób publicznych, które w tym względzie nie mają nic do powiedzenia)to mogą opuścić salę obrad.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-04-30 22:36:20
0 0
i znowu w Tymbarku pojawiły komunistyczne klimaty :) Bo tylko wtedy władza mogła ograniczać jawność spraw publicznych. Nie można od kogoś domagać się zaprzestania nagrywania z góry zakładając że ten materiał użyje niezgodnie z prawem.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-04-30 23:54:17
0 0
wstyd mi za ta wies,układy i tylko to sie dla nich liczy
Odpowiedz
gazda
2010-05-01 08:27:48
0 0
Szkoda mi tej gminy bo tyle lat inwestycyjnych zostało zaprzepaszczonych.Natomiast wybudowanie jakiejś chałupki to nie zaszczyt.Popatrzcie na gminę Słopnice istnieje około 11 lat po odłączeniu od Tymbarku.Na starcie tego roku już w lutym otrzymali około 10 miljonów zł nawet część pieniedzy muszą wrócić bo przyznano im za dużo.A u nas w Tymbarku nakłada się na siłę ludziom kolorowe okulary żeby widzieli świetlany czas prosperity tymbarskiej.Tymbark nie wykorzystał finansowych szans jak inne gminy to zrobiły.Gminie Tymbark jest potrzebny wójt o spokojnym charakterze ,pracowity i żeby nie był dumny i pyszny z samego siebie oraz swojego wykształcenia.Wójtem nie musi być magister i pysznić się tym że praca mu się należy i co będzie chciał to będzie robił a ludzie zostaną pozostawieni samym sobie.Wójtem powinna zostać wybrana taka osoba która mieszka na terenie GM. Tymbark ,jest osobą napływową i nieposiadającą rodzinnych koligacji z Tymbarczanami , wtedy jako wójt będzie wszystkich mieszkańców jednakowo traktował,w przeciwnym przypadku będzie dalej tak jak jest czyli kłótnie wadzba i zero pracy i osiągnięć inwestycyjno gospodarczych ,ponieważ przez wszystkie lata tak było do tej pory.Więc nadeszła pora aby społeczeństwo gminy Tymbark wyciągnęło realne wnioski co do osoby przyszłego wójta.
Odpowiedz
wicusiok
2010-05-01 11:19:54
0 0
Wyszkolenie typowo eSBeckie. A kamera się tam znalazła nie przypadkiem. Radnym opozycyjnym - których sam wójt wymyślił i podzielił - swego czasu naubliżał publicznie. Chcąc jeszcze raz odsłuchac ten fragment okazało sie że obydwa nośniki, zarówno cyfrowy jak i analogowy dziwnym trafem wtedy nie działały i nic się nie nagrało. Szczerze współczuję pani obsługującej pracę Rady Gminy która jest zaszczuta i poniżana przez pryncypała. Rozprawiając nad budżetem kolega Ptaszek j/w pisze zadał konkretne pytanie o pieniądze a odpowiedź otrzymał jaki to on jest bee.. jak nic nie umie.. itd. co jest nagrane. I zawsze tak jest. Tym ktorzy powyżej dodali komentarz dziękuję bardzo. Teraz wierzę w to mocno że zmiany są nieuniknione. Pozdrawiam wszystkich...
Odpowiedz
eno
2010-05-01 13:26:06
0 0
W Gminie Tymbark próbują chyba tworzyć nowe prawo. W obecnym stanie prawnym żądanie wyłączenia kamery było bezprawne. Po pierwsze regulacja zawarta w art. 62 ust 1 i 2 Konstytucji RP mówi jednoznacznie, iż „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”, oraz że „Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Po drugie, zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, „Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw” a także że „Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy”. Po trzecie, za nietrafiony należy uznać argument o ochronie wizerunku. W myśl art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymaga zgodny rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Na marginesie należy wskazać również na regulację zawartą w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o której pisze Teodor.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 13:50:36
0 0
Słopnice 11 lat temu zaczynały od zera i jak poszły do przodu. Gdyby były w dalszym ciągu przy Gminie Tymbark były by zapomnianą miejscowością. Myślę, że co niektórzy bardziej zrozumieją sens odłączenia się Szczawy od Kamienicy, gdzie Wójt Sadowski zamiast pozyskiwać środki zewnętrzne to zadłuża gminę.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 14:57:39
0 0
Wójt ze swoimi zdalnie sterowanymi radnymi powolutku zaczyna się gubić i traci nerwy. A czy wie ktoś, dlaczego forum tymbarskie kilka miesięcy przed wyborami zawiesiło działalność? To samo działo się cztery lata temu przed ostatnimi wyborami. Czyżby cicha współpraca?
Odpowiedz
elka43
2010-05-01 16:21:38
0 0
Wójt się sam nie wybrał,lecz został wybrany.Narzekanie nic nie da,sprawdza się tu przysłowie:zgoda buduje, niezgoda rujnuje.Agmina zamiast do przodu,to włączyła wsteczny bieg ;-)
Odpowiedz
NoMoraDrama
2010-05-01 16:49:50
0 0
Wpis 'Gazdy' jest w pełni uzasadniony.....Gminy sąsiednie pięknie się rozwijają, a w gminie Tymbark .....stagnacja....pewne miejscowości tej gminy mają zero inwestycji....przykro patrzeć na ich uwstecznianie się.....przecież przez ostatnie lata nic tam nie zrobiono.....A co na to Radni, którzy otrzymali od społeczności lokalnej mandat zaufania? Wkoło gminy Tymbark, nawet te najmniejsze miejscowości pięknie się rozwijają ......w gminie Tymbark, owszem 'rozwój' jest.....ale dostrzegany tylko przez różowe okulary......Szkoda, bo to gmina o uroczych walorach krajobrazowych i turystycznych a też o dużych zasobach ludzkich. A forum tymbarskie na czyje polecenie zawiesiło swoją działalność????????????
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 18:10:07
0 0
i pomyśleć że ten czerwono -gęby chce startować na stolec fujta .Boże widzisz i nie grzmisz.Wicusiok gratuluję udanej prowokacji,ale ty jej nie wymyśliłeś
Odpowiedz
borek
2010-05-01 18:10:22
0 0
Słopnicki Wójt zrobił dużo w swojej miejscowości bo ma dobrą współpracę z radnymi.Każdy radny swojego kręgu wie co chce,zna potrzeby swojego otoczenia i stara się by to co trzeba zrobić,było zrobione;nie lata z kamerą po gminie w krawacie.Słów mi brak na radnych nadają się tylko do pasienia bydła.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 18:28:10
0 0
Borek przecież wójt z tego co czytam ma większość w radzie. A że Pan Kałużny, główny stronnik wójta, kompromituje się w sprawie kamery to naprawdę żenująca postawa. Przypadkowy człowiek na ważnym stanowisku to niczego dobrego nie wróży.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 18:36:07
0 0
Jest pewne że przewodniczący nauki pobierał u tymbarskiego konfidenta zwanego RYŚ. Przewodniczący nie ma wlasnego zdania. Gołym okiem to widac. Chaa chaa.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 18:50:08
0 0
NoMoreDrama, ja nie wiem czy ktoś polecił zamknąć tymbarskie forum, ale zastanawiające jest to, że dzieje się to przed wyborami, tak jak cztery lata temu. Na forum było wiele wypowiedzi ludzi, którzy mają swoje zdanie i nie jedzą z ręki wójta. Nie chce tworzyć teorii spiskowych, ale to pytanie ciśnie mi się na usta. Wójt kiedyś w jakimś paszkfilu gminnym pisał, że odniesie się do zarzutów o współpracę z SB. Niestety w ostatnim informatorze gminnym, oprócz wiadra pomyj na opozycję nie zauważyłam niczego, co nawiązywało by do jego przeszłości. Boi się chłopczyk i nerwy mu puszczają, widać ma wiele do ukrycia.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 19:26:45
0 0
Strachy Na Lachy Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić w ch**a Nic więcej mówić nie trzeba posłuchajcie po prostu tekstu
Odpowiedz
limonovion
2010-05-01 20:16:29
0 0
obrady semu są nagrywane i póżniej w kabarecie można fragmenty zobaczyć z dużą dawką zabawy i śmiechu... materiał nagrany szczególnie na sesji rady Tymbark może być znakomitym materiałem dla kabarciarzy na przedstawienie zmagań wybrańców nad 'poprawą bytu mieszkańców gminy' , po takiej sesji to w ich kieszeni tylko chyba widać poprawę finansową...może kiedyś kabaret pod wyrwigroszem pokaże płone zmagania zażartych kogutów...
Odpowiedz
jacek272
2010-05-01 20:54:10
0 0
Jacy Radni taka gmina. Wicusiok mógłby wymyśleć coś bardziej inteligentnego. Poza tym zmieni się Wójt na innego 'lepszego' to zobaczymy co zrobi. A Pan Ptaszek był przewodniczacym rady gminy i co pokazal - ze jest cieniutki jak ...
Odpowiedz
gocha
2010-05-01 21:03:17
0 0
Ni wyżyna, ni nizina, Ni krzywizna, ni równina - Taka gmina. Ani piasek, ani glina, Tylko lasek i olszyna - Taka gmina. Ani POM-u, ani młyna, Krzyż, chałupy i krowina - Taka gmina. Od komina do komina Wiater hula, deszcz zacina - Taka gmina. Taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, Ni krzywizna, ni równina - Taka gmina. Spotkasz chłopa - gęba sina, Oj, nie wraca ci on z kina - Taka gmina. Miast kobiety, śpiewu, wina - Wóda, czkawka, Gwiżdż Janina - Taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, Tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach Taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, Ni krzywizna, ni równina - Taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, Gdzieś ktoś kogoś czymś zarzyna - Taka gmina. Jaki powód, czyja wina, Czy to skutek, czy przyczyna - Taka gmina? Tylko urżnąć się na chrzcinach l wziąć zwiać do Wołomina - Taka gmina. Taka gmina! :)
Odpowiedz
dobrobyt
2010-05-01 21:10:41
0 0
No nic tylko dolejcie mu wódki..taka gmina.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-01 21:31:49
0 0
Jacek272, czy ty jestes zdalnie sterowany? Polecam ci zeby wlaczyl mozg, podobno nigdy nie jest za pozno
Odpowiedz
Kudlaty
2010-05-02 08:02:31
0 0
U Talibów to normalne.
Odpowiedz
sov
2010-05-02 12:11:00
0 0
Brakowało wam jeszcze tvn-u na tej sesji. Smiać mi sie chce z tej opozycji, ale jak widać mają panowie dobre pomysły. Szkoda ze tylko takie.
Odpowiedz
Jorgi
2010-05-02 13:52:39
0 0
Wicusiok daj filmik na you tube. Dlaczego tyle osób płci męskiej wchodzi w tyłek jednego mężczyzny? Jak to robią osoby płci żeńskiej? Czy on tak dobrze robi? Dobra w koło nie widać! W życiu normalny układ jest taki, że Pan - ten który rządzi, wyprowadza na spacer psa - tego który ma słuchać. Czy w radzie tymbarku koalicyjni radni zawsze chodzą ścieszkami swojego ulubieńca? Czy może chociaż czasem zdarza się im mieć własne zdanie? Mam tyle pytań! Wicusiok puszczaj filmiki na you toube. Jestem taki ciekawy :)
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-02 17:49:34
0 0
a mi sov chce się smiac z ciebie. ta sytuacja pokazała jacy ludzię rządzą haha przecierz tam był radca prawny i co powiedział? to jest na prawdę żałosne a twój komentarz dowodzi tylko poziomu widocznie nie zauważasz co wynika z artukółu
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-02 17:50:17
0 0
*artykułu
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-02 18:15:51
0 0
Widać Przewodniczący Rady wspólnie ze swoją koalicją maja coś do ukrycia przed wyborcami i dlatego boi się kamery. myślę, że co innego mówią na sesji rady a co innego wyborcom. Natomiast sov, jeżeli według Ciebie koalicja ma lepsze pomysły od opozycji to tylko nagrywać i pokazywać wyborcą aby im pokazać, że wybrali właściwych ludzi.
Odpowiedz
sov
2010-05-03 09:38:26
0 0
majki teraz to ja widzę ze to ty jesteś właśnie sterowany przez swoich kolegów takich jak pan Ptaszek, Golonka itp. ale jak dorwiesz się do władzy to będziesz robił dokładnie to samo co obecna władza.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-03 09:52:08
0 0
Sov, a co pokazują twoi koledzy, czyli radni wójta? Pokazują brak myślenia, tylko patrzą jak im wójt każe głosować. Opozycja jest licha, ale przynajmniej nie daje się sterować Pachowiczowi
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-03 10:31:09
0 0
przeczytaj sov jeszcze raz swój komentarz jakie masz podstawy żeby nazywać mnie kolegą pana ptaszka i pana golonki bo ja jakoś sobie nie przypominam żeby któryś z moich koegów o tych nazwiskach miał cos wspólnego z radą gminy Tymbark Po drugie jakiie masz podstawy aby sądzić że jesli dorwę się do władzy będe robił tak samo ? Za szklaną szybą każdy mądry... Nie wiem jak ty zrozumiałes moje komentarze ale ja nie komentowałem tego co sie dzieje pomiedy osoba X a Y w gminie Tymbark moje komentarze odnoszą się bezpośrednioo do tekstu i sa wynikiem treści w nim zawartych
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-03 13:51:12
0 0
sov no głupio wyszło z tym przewodniczącym i tyle. Oczywiście jak ktoś jest zakochany w wójcie i jego zwolennikach to tego nie dostrzeże. Podkreślam również, że mi wszystko jedno kto jest przy korycie a kto w opozycji. I tak generalnie na jedno wychodzi. Ale w Tymbarku martwią mnie takie komunistyczne naleciałości.
Odpowiedz
sov
2010-05-03 21:23:14
0 0
ludzie głupia kamera a tyle wam tematu dała do pisania. Weżcie się do normalnej pracy nawet z wójtem a zobaczymy co z tego wyniknie, może coś dobrego zrobicie dla tego tymbarku. Macie hale, orlika buduje się biblioteka która tez jest problemem dla opozycji. Poczekajcie a zobaczymy czy ona sie wam sprzyda, bo jeśli tak to komu przyznacie racje sobie czy wójtowi.
Odpowiedz
sov
2010-05-03 21:28:20
0 0
... i jeszcze jedno. Jakim współpracownikiem był ten Rys. Jeżeli macie dowody ze zaszkodził gminie czy państwu to ja chętnie posłucham jakie to były te szkody.
Odpowiedz
konto usunięte
2010-05-03 21:46:17
0 0
dalej sov nie otrzymałem odpowiedzi no ale cóż czasem nie każdy potrafi obronic to co napisał. co do pisania komentarzy to jeszcze raz zwracam się z prośbą do Ciebbie przeczytaj swoje komentarze i pomyśl o czym piszesz 'Weżcie się do normalnej pracy' a ty niby co robisz?... Rządasz dowodów na Rysia to ja w takim razie nadal rządam wytłumaczeń
Odpowiedz
wicusiok
2010-05-04 12:25:53
0 0
Wszystkim którzy zabrali w tym temacie głos serdecznie dziękuję, szczególnie za uwagi skierowane pod moim adresem jak i moich kolegów. Pozdrawiam wszystkich - niezależnie od poglądów.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"„Proszę wyłączyć kamerę”. Nie zgadzali się na nagranie sesji"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in