Czwartek, 23 marca
Pelagia, Feliks, Zbysław, Konrad

Prawie 4 tys. bezrobotnych w powiecie

09.02.2023 00:16:00 PAN 6 5087

Na koniec stycznia tego roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowane było 3896 osób. W stosunku do grudnia 2022 r. liczba ta wzrosła o 350 osób, natomiast w porównaniu do stycznia ubiegłego roku była wyższa o 133 osoby.

Większość osób bezrobotnych (90,3%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 7,7%  zarejestrowanych, 170 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 862 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy. 

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,9%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczane są osoby m.in.: do 30 r.ż. –  1464 osoby, powyżej 50 r.ż. – 782 osoby, posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 981 osób, niepełnosprawne – 170 osób, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 8 osób, długotrwale bezrobotne - 1550 osób. 

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 39,8% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności urząd kieruje wsparcie właśnie do tych grup osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 17,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia  2022 r. - według ostatnich danych GUS - wyniosła: w kraju 5,2% (wzrost o 0,1% do listopada 2022 r.), w województwie małopolskim  4,5%  (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego), a w powiecie limanowskim 8,2% (wzrost o 0,1% w stosunku do listopada 2022 r.).

W styczniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 674 osób tj. o 223 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 78% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 324 osoby. Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (172 osoby). Urząd pracy zwraca uwagę, że 95% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w styczniu b.r. podjęło 9 osób: refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 8 osób, bon na zasiedlenie – 1 osoba.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych  z ewidencji: 2 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, 48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 59 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób osiągnęło wiek emerytalny, 3 osoby nabyła prawo do renty i emerytury,4 osoby nabyły prawo do świadczeń przedemerytalnych, 28 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

W minionym miesiącu pracodawcy zgłosili w ramach ofert 240 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 8 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in