Niedziela, 23 stycznia
Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Ponad pół miliona złotych dofinansowania działalności nowego żłobka

06.12.2021 05:13:00 PAN 0 2973

Gmina Łukowica otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji i ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie pozyskano w kwocie 532 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu opiewającej na 626 tys. zł. 

Środki zostały przekazane na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. - Tym samym możliwe będzie funkcjonowanie nowo utworzonego gminnego żłobka w Łukowicy przy istotnym wsparciu ze środków zewnętrznych - poinformował na swojej stronie samorząd gminy Łukowica. 

W październiku gmina rozstrzygnęła konkurs na stanowisko dyrektora żłobka. Za najlepszą uznano kandydaturę Kingi Zasadni, mieszkanki Limanowej. Działalność opiekuńczą żłobek rozpocznie z początkiem 2022 roku. Przewidziano w nim miejsce dla 15 dzieci. Celem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią w stosunku do dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia.

Na potrzeby placówki modernizowana jest część budynku dawnego gimnazjum w Łukowicy, w którym docelowo poza żłobkiem mieścić będzie się także Urząd Gminy. Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanemu przez samorząd gminy dofinansowaniu w kwocie 495 tys. zł ze środków rządowego programu "Maluch +". Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Sopata z Barcic, która w rozpisanym przez władze gminy postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 843 tys. zł. Zakres zadania obejmuje remont i przebudowę pomieszczeń łącznie z instalacjami wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji mechanicznej i energii elektrycznej, budowę placu zabaw z wyposażeniem oraz remont i wykonanie nawierzchni utwardzonej, a także montaż wyposażenia w pomieszczeniach żłobka.

(Fot.: UG Łukowica)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in