Wtorek, 31 stycznia
Marcela, Marcelina, Ludwika, Ludwik, Jan, Joanna, Luiza, Ksawery

Pierwsze czytanie małopolskiego budżetu

21.11.2022 18:50:00 PAN 0 1055

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na 2023 rok był głównym tematem obrad dzisiejszej sesji sejmiku. Radni województwa przyjęli także uchwały m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla rodziny zmarłego strażaka z OSP Byszyce, który zginął w wypadku w czasie pełnienia służby.

- Projekt budżetu 2023 jest projektem stabilnym, zrównoważonym, ambitnym i nadal prorozwojowym i proinwestycyjnym, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej i skutków wojny, które odczuwamy. Ważne jest, aby podkreślić, że w tym projekcie wszystkie zadania, które były ujęte w wieloletniej prognozie finansowej nie zostały wstrzymane czy ograniczone. Jest wręcz odwrotnie – mamy nowe zadania i inwestycje, które chcemy w przyszłym roku zrealizować - mówił w trakcie prezentacji projektu przyszłorocznego budżetu wicemarszałek Józef Gawron.

Wśród jego celów, które wpisują się jednocześnie w realizację strategii rozwoju województwa małopolskiego, wicemarszałek Gawron wymienił m.in. zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Poziom dochodów przyszłorocznego budżetu opiewa na kwotę 2 miliardów 406,5 mln złotych, limit wydatków natomiast na ponad 2 miliardy 713 mln złotych, z czego zasadnicza część została przewidziana na infrastrukturę drogową i transport (552,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (204,4 mln zł), ochronę zdrowia (124,2 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (21,3 mln zł) czy kulturę fizyczną (19,1 mln zł). Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości ponad 306 mln 821 tys zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi m.in. z kredytów, emisji obligacji czy przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych.

W trakcie obrad sejmiku wicemarszałek Józef Gawron przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego za okres od 12 października do 8 listopada br. Radni województwa podjęli ponadto uchwały w sprawie m.in. zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2022 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, a także II czytanie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023-2027, z  wyszczególnieniem uchwały na rok 2023.

Zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Wieliczka z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej dla rodziny zmarłego strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej Byszyce, który zginął w wypadku w czasie pełnienia służby oraz zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Ciężkowice z przeznaczeniem na budowę ścieżki w koronach drzew.

(Źródło/fot.: UMWM)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in