Czwartek, 23 marca
Pelagia, Feliks, Zbysław, Konrad

Obrady radnych - transmisja na żywo

27.01.2023 00:07:00 PAN 0 1524

Mszana Dolna. Dziś (27 stycznia) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbędzie się LVII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad 

 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z LVI  sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszana Dolna do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania i zapewnienie posiłku „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2023.
 17. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mszana Dolna na 2023 rok.
 18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 19. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie LVII  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in