Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

NROZ: decyzja nie zapadła. Oświadczenie dyrekcji

20.02.2014 07:02:54 top 51 11952

Limanowa. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej rozważy, czy śmierć noworodka w limanowskim szpitalu będzie przedmiotem niezależnego postępowania. W sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło we wtorek, dyrekcja szpitala wydała oficjalne oświadczenie.

O sprawie śmierci noworodka w limanowskim szpitalu poinformowany został Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, działający przy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Jak powiedziano nam wczoraj w kancelarii NROZ, nie podjęto jeszcze decyzji, czy sprawa zgonu niemowlęcia stanie się przedmiotem niezależnego postępowania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Takie postępowanie wciąż prowadzone jest w sprawie bliźniąt, które na przełomie maja i czerwca 2012 roku w limanowskim szpitalu przyszły na świat martwe. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił zarzuty trzem lekarzom, których błędy skutkowały zgonem dzieci.

Przypomnijmy, we wtorek rano w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w trakcie porodu zmarł noworodek. Dzień wcześniej kobieta w ciąży zgłosiła się do limanowskiego szpitala do porodu, po terminie, w dniu wyznaczonym przez lekarza prowadzącego. Ciąża przebiegała bez komplikacji. Lekarze wykonali cesarskie cięcie, jednak dziecko porodu nie przeżyło.

Prokuratura, zawiadomiona przez rodziców zmarłego dziecka oraz Szpital Powiatowy w Limanowej, wszczęła postępowanie o narażenie na utratę życia i spowodowania nieumyślnego zgonu noworodka.

Wczoraj oficjalny komunikat w sprawie tragicznego zdarzenia wydała dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej. Zgodnie z zapowiedzią, odtąd szpital nie będzie udzielał informacji i zabierał głosu w tej sprawie, pozostawiając to w kompetencji Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia.

Oświadczenie Szpitala Powiatowego w Limanowej w sprawie: zdarzenia medycznego - śmierci w trakcie porodu noworodka w dniu 18 lutego 2014 r.

Szpital Powiatowy w Limanowej potwierdza, iż w dniu wczorajszym (18.02.2014 r. - przyp. red.) w godzinach rannych doszło do śmierci noworodka po wykonaniu cięcia cesarskiego u pacjentki, która została przyjęta do szpitala dzień wcześniej. Pacjentka została przyjęta 10 dni po planowanym terminie porodu, przy braku akcji porodowej. Zarówno przy przyjęciu jak i w trakcie całego pobytu pacjentki w Szpitalu obecny był lekarz prowadzący ciążę. Niezwłocznie uruchomiony został monitoring ciąży oraz zlecone zostały wszelkie konieczne z punktu widzenia diagnostycznego badania. W trakcie pobytu wystąpiła akcja porodowa i zaburzenia w tętnie płodu i z tego powodu wykonano niezwłocznie cięcie cesarskie. W chwili obecnej Szpital nie jest w stanie ustalić z jakich przyczyn doszło do zgonu.

W trosce o rzetelne wyjaśnienie sprawy wdrożone zostało wewnętrzne postępowanie wyjaśniające przez funkcjonujący w Szpitalu zespół ds. zdarzeń niepożądanych. Szpital zwrócił się także o pomoc w wyjaśnianiu przyczyn zgonu noworodka do wojewódzkiego konsultanta z dziedziny ginekologii i położnictwa prof. dr hab. Antoniego Basty oraz wojewódzkiego konsultanta z dziedziny neonatologii prof. dr hab. Ryszarda Lauterbacha, którzy zadeklarowali już pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy.

W sprawę niezwłocznie zaangażował się psycholog szpitalny udzielając rodzinie stosownego wsparcia. Pozostaje on cały czas do dyspozycji rodziny, na wypadek, gdyby potrzebna była dalsza pomoc. Personel oddziału i całe środowisko szpitalne pragnie, także i za pomocą tego oświadczenia, złożyć kondolencje całej rodzinie zmarłego dziecka. Jest to dla nas smutny 
i bardzo nadzwyczajny przypadek. Limanowski szpital co roku odbiera około 1 500 porodów i w zdecydowanej większości przypadków są to porody szczęśliwe i prawidłowe.

Chcemy - jako Szpital - aby jak najszybciej doszło do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych ze zgonem dziecka. Dlatego w pełni współpracujemy z Prokuraturą Rejonową w Limanowej, która wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze. Co więcej, w dniu wczorajszym, nie mając informacji, czy złożone zostało stosowne zawiadomienie przez członków rodziny zmarłego dziecka Szpital powiadomił samodzielnie Prokuraturę o zdarzeniu. Po zabezpieczeniu dokumentacji medycznej przez Szpital została ona przekazana, już w dniu wczorajszym, do Prokuratury. W zależności od dalszych ustaleń, bądź to Prokuratury, bądź w/w konsultantów wojewódzkich Dyrekcja Szpitala podejmować będzie odpowiednie, zdecydowane działania.

W chwili obecnej z racji toczącego się postępowania przygotowawczego Szpital nie będzie już udzielał dalszych informacji dotyczących tej sprawy uznając, iż właściwym do udzielania dalszych informacji jest Prokuratura Rejonowa w Limanowej.

Podpisano: Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej


Do tematu będziemy powracać.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in