Czwartek, 16 września
Edyta, Kornel, Korneliusz, Kamila, Cyprian, Jagna

Nowy kompleksowy plan działania COVID-19 : trzy etapy (treść zasad i projekty rozporządzeń)

21.11.2020 10:27:00 top 0 4453

Komunikat rządu z dnia 21 listopada 2020 roku dotyczący nowego planu działania związanego z epidemią COVID-19.

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:
- tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
- etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
- kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych – są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu – wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.
Projekty rozporządzeń w plikach PDF dostępne są tutaj: Etap I - odpowiedzialność,  Etap II - stabilizacji, projekt Narodowa Kwarantanna.

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia
Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.
Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.
Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności
Przemieszczanie się
- dystans 1,5 m od innych osób;
- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Wydarzenia kulturalne i kina: - działalność zawieszona
Komunikacja zbiorowa: ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: - 50% liczby miejsc siedzących, albo - 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny: ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania: w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób, imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje: zakaz organizacji
Targi i wydarzenia: wyłącznie w formie online
Parki rozrywki: działalność zawieszona
Edukacja: nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Sklepy i galerie handlowe: ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia: wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”
Salony fryzjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki: działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.
Przemieszczanie się:
- dystans 1,5 m od innych osób;
- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.
Wydarzenia kulturalne i kina: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny: Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2, obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
Zgromadzenia i spotkania
- W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
- Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
- Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje: Zakaz organizacji
Targi i wydarzenia: Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki: Działalność zawieszona
Edukacja: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna
Sklepy i galerie handlowe: Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2, godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00
Hotele: Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków
Gastronomia: Wyłącznie na wynos i na dowóz
Salony fryzjerskie i kosmetyczne: Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami
Siłownie, kluby fitness i aquaparki: Działalność zawieszona
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA
Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.
Przemieszczanie się: Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.
Komunikacja zbiorowa Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny: Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2
Zgromadzenia i spotkania: W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Wesela, komunie i konsolacje: Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób
Targi i wydarzenia: Wyłącznie w formie online
Parki rozrywki: Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2
Edukacja: Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe: Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2
Hotele - Działalność bez ograniczeń
Gastronomia - Otwarte w g. 6:00 – 21:00
Salony fryzjerskie i kosmetyczne - Brak ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki: siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2, Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.
Przemieszczanie się - Brak ograniczeń
Wydarzenia kulturalne i kina - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność
Komunikacja zbiorowa Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym: - 100% liczby miejsc siedzących, albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
Kult religijny- Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2
Zgromadzenia i spotkania - W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.
Wesela, komunie i konsolacje - Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób
Targi i wydarzenia - Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2
Parki rozrywki - Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2
Edukacja- Nauczanie hybrydowe
Sklepy i galerie handlowe- Działalność bez ograniczeń
Hotele- Działalność bez ograniczeń
Gastronomia- Działalność bez ograniczeń
Salony fryzjerskie i kosmetyczne- Działalność bez ograniczeń
Siłownie, kluby fitness i aquaparki: Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2, Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Konsultacje projektów rozporządzeń - terminy
Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.  

- uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
- uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej - można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
- uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in