Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Nowa jednostka będzie zarządzać miejskimi obiektami

15.04.2019 05:25:00 PAN 12 5895

Limanowa. W poniedziałek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Limanowa, podczas której radni niejednogłośnie przyjęli uchwałę o utworzeniu Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów w Limanowej. Zatrudnienie w nowej jednostce znajdą pracownicy grupy gospodarczej przy Urzędzie Miasta, ale także m.in. konserwatorzy z miejskich szkół.

Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów rozpocznie działalność z dniem 1 lipca 2019 roku jako jednostka budżetowa, dla której organem prowadzącym będzie miasto Limanowa. Jak zaznaczono w treści przyjętej w poniedziałek uchwały, „celem centrum jest zaspokajanie potrzeb publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Limanowa”. Szczegółowy zakres i przedmiot działania jednostki określa jej statut.

Radni nie byli jednomyślni. W głosowaniu tylko 8 osób opowiedziało się za, 1 była przeciw a 6 wstrzymało się od głosu.

Czy będzie zajmowała się nowa jednostka? - Na terenie miasta rozwijamy infrastrukturę, która służy mieszkańcom. Mamy place zabaw, siłownie zewnętrzne, skatepark i lodowisko zimą. Jest też rowerowe miasteczko ruchu drogowego, powstaje wielopoziomy parking, prowadzona jest rewitalizacja i rozbudowa parku do powierzchni 10 hektarów. To wszystko trzeba będzie utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym oraz czystości - wylicza w rozmowie z nami burmistrz Władysław Bieda.

Do tej pory pracami porządkowymi zajmowała się grupa pracowników gospodarczych, zatrudniona w Urzędzie Miasta Limanowa. - Potrzebna nam jednak nowa jednostka. Tych prac będzie coraz więcej i trzeba to odpowiednio zorganizować, żeby uzyskać dobrą efektywność – tłumaczy Władysław Bieda.

Pracownikami nowej jednostki budżetowej mają zostać osoby zatrudnione w grupie gospodarczej przy magistracie. Ale nie tylko. - Chcemy inaczej zorganiozować obsługę w zakresie naszych jednostek: szkół, przedszkoli, żłobka i jednostek kultury. Osoby tam zatrudnione będą miały zaproponowane przejście do nowej jednostki, z zachowaniem wynagrodzeń i wszystkich nabytych uprawnień czy przywilejów pracowniczych – mówi burmistrz. Zatrudnienie w nowej jednostce objąć ma zatem m.in. szkolnych konserwatorów.

Według władz miasta, nowa jednostka pozwoli lepiej zorganizować utrzymanie miejskich obiektów. Przykładem może być rowerowe miasteczko ruchu drogowego przy ul. Kusocińskiego – tzw. ścieżce zdrowia. Mieszkańcy oczekują, by było ono otwarte również w weekendy, by rodzice czy opiekunowie mogli spędzać tam czas ze swoimi podopiecznymi. Tymczasem sobota i niedziela to dni wolne od pracy. W nowej jednostce – Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów – będzie zatrudniona taka liczba pracowników, która pozwoli wyznaczyć dyżury przypadające każdej z osób np. raz na dwa miesiące.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in