Wtorek, 29 września
Michał, Michalina, Franciszek, Rafał, Gabriel

Niejednogłośne absolutorium dla burmistrz

04.08.2020 05:20:00 PAN 2 4423

Mszana Dolna. Przy 11 głosach poparcia i 3 wstrzymujących się, Rada Miejska w Mszanie Dolnej udzieliła burmistrz Annie Pękale absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu samorządu. Radni byli natomiast jednomyślni przy udzielaniu burmistrz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta.

W czasie dyskusji nad raportem o stanie miasta, radni pytali m.in. o plany związane z „małą obwodnicą” Mszany Dolnej i przyszłość ośrodka zdrowia. Padały sugestie o potrzebie opracowania nowego informatora na temat miasta, jak również o poszukiwaniu nowych terenów inwestycyjnych. Wskazano także, że wciąż niewłaściwa jest promocja samorządu – brakuje realnych przedsięwzięć, przez co potencjał Mszany Dolnej nadal nie jest wykorzystany. 

Dyskutowali jedynie radni – żaden z mieszkańców nie zgłosił chęci wzięcia udziału w dyskusji. W późniejszym głosowaniu burmistrz Annie Pękale jednogłośnie udzielono wotum zaufania. 

Kolejno zreferowano ubiegłoroczny budżet. Jego dochody wykonano w kwocie 35 mln 990 tys. zł, co stanowiło 93,8% planu, natomiast wydatki zamknięcto kwotą 37 mln 435 tys. zł, czyli w 89,8% planu. Przy uchwalaniu ubiegłorocznego budżetu, zakładano że wydatki majątkowe uda się zrealizować w wysokości 7 mln 547 tys. zł. Tymczasem, po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, na inwestycje samorząd wydał ostatecznie 4 mln 770 tys. zł, czyli zaledwie w 63,2%. 

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło zapoznanie się przez radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego, wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Radni nie byli jednomyślni – burmistrz Annie Pękale udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta 11 głosami za; troje radnych postanowiło wstrzymać się od głosu. 

- Dziękuję za wotum zaufania i absolutorium, nie tylko radnym, ale przede wszystkim pani skarbnik, panu sekretarzowi, a także dyrektorom i kierownikom oraz wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Gdyby nie praca tych ludzi, budżet i raport nie wyglądałyby tak, jak wyglądają – powiedziała na koniec Anna Pękała.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in