10° dziś 7° jutro
Sobota, 25 marca Mariola, Wieńczysław, Maria, Ireneusz, Bolek, Cezaryna

Natura 2000: RDOŚ uspokaja mieszkańców

04.12.2014 06:50:19 top
12 9317

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie uspokaja mieszkańców Limanowszczyzny, zaniepokojonych zmianami w programie Natura 2000 – wbrew podejrzeniom, nie wprowadzą one kolejnych terenów do obszaru chronionego. Jeszcze dziś w ramach konsultacji społecznych można natomiast zgłaszać uwagi do kontrowersyjnego projektu.

Od dwóch dni Czytelnicy portalu ostrzegają mieszkańców kilku gmin powiatu limanowskiego przed planowanym rozszerzeniem obszaru objętego ochroną w ramach programu Natura 2000. Dziś kończą się konsultacje społeczne, zarządzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z planowanymi zmianami.
Nasi Czytelnicy twierdzili, że instytucje zaangażowane w program Natura 2000 zamierzają zmiany wprowadzić „po cichu”, by nie wywołać protestu mieszkańców, a mają one polegać na poszerzeniu obszaru chronionego. To z kolei wiązałoby się z kolejnymi obostrzeniami, z jakimi musieliby się liczyć właściciele działek.
By wyjaśnić sprawę, skontaktowaliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Jak się dowiedzieliśmy, obszar dla którego obecnie trwają konsultacje społeczne to Natura 2000 Łososina PLH120087, obejmujący następujące gminy: Słopnice, Tymbark. Laskowa, Limanowa (miasto i gmina) oraz Łososina Dolna.
- Trwające obecnie konsultacje dotyczą projektu planu zadań ochronnych dla tego obszaru w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Przedłożony do konsultacji dokument nie zakłada zmian granic obszaru Natura 2000 i jego wejście w życie również nie spowoduje poszerzenia granic obszaru - uspokaja Małgorzata Michna z krakowskiego RDOŚ.
Zaprzecza jednocześnie, by cała procedura była prowadzona bez informowania społeczeństwa o jej przebiegu. - Konsultacje rzeczywiście trwają do 4 grudnia. Obwieszczenie o wyłożeniu dokumentu na 21 dni ukazało się w dniu 13 listopada br.; zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w prasie oraz zostało przesłane do właściwych urzędów gmin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości - informuje.
Jak dodaje przedstawicielka instytucji, uwagi do konsultowanego zarządzenia można składać w formie pisemnej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ustnie do protokołu lub na adres elektroniczny: sekretariat@rdos.krakow.pl.
- W trakcie prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina odbywały się spotkania ze społecznością lokalną. Wszyscy uczestnicy tych spotkań otrzymali również powiadomienie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych Obawy mieszkańców prawdopodobnie wynikają z propozycji powiększenia granicy obszaru przedstawionej w dokumentacji do planu zadań ochronnych. Natomiast jeszcze raz wyjaśniam, że w zarządzeniu nie ma o tym słowa i plan zadań ochronnych nie zmieni granicy obszaru - zapewnia Małgorzata Michna. - Z uwagi na kończący się czas trwania konsultacji zachęcam do składania ewentualnych uwag do projektu zarządzenia na pocztę elektroniczną - dodaje.
Zainteresowane osoby więcej informacji mogą znaleźć na stronach internetowych:
udostępnij

Komentarze (12)

adamsky
2014-12-04 07:23:27
5 4
Szanowni. Rychło we czas ludziom godacie o tych konsultacjach. Szanowni. Trza było 6 grudnia to napisać. A może napisać mogli szanowni choć co tam mo być zmienione, co dlo ludzi ważne? Zanim kto te pierdoły doczyto to będzie 9 grudnia!
Odpowiedz
ewa
2014-12-04 08:07:50
2 8
Nie pierwszy raz RDOŚ chce przejść mieszkańcom przez rozum dlaczego przez pół roku nikt po spotkaniach z mieszkańcami się nie odzywał a w czasie trwania kampanii wyborczej kiedy nikt nie zwraca na to uwagi wystawia projekt do ostatecznej konsultacji ???
Nie jest prawdą, że nie wprowadzono zmian w granicach. W gminie Laskowa na mapach 4,5,6 wprowadzono zmiany . Proponowane granice obejmują oprócz terenów rolnych np. szklarnie w miejscowości Strzeszyce. Kiedy RDOŚ dojdzie do wniosku, że trzeba wyznaczyć program ochrony ludzi??? Jeszcze nie zakończono programu ochrony nietoperzy teraz program ochrony rzeki Łososina dodatkowo wyznaczane są parki krajobrazowe a gdzie w tym wszystkim są ludzie ???
Odpowiedz
Manuella
2014-12-04 12:40:47
2 5
No to wspaniale że 4. ukazuje się artykuł o tym że do 4. można otworzyć gębę :/
Gdyby nie wpis na forum to informacji takowej nie byłoby w ogóle.
PS. Szanowni pracownicy gminy Laskowa w jaki sposób nas (osoby zainteresowane) poinformowaliście
Odpowiedz
aia
2014-12-04 14:20:13
3 2
A co oni sie beda w gminie Laskowa przemeczac??!! wywiesili 'gdzieś tam' i dziekuje!! a wystarczylo wykonac po 1 telefonie do wlascicieli dzialek znowu nie sadze ze jest ich 1000 ale to wlasnie wymaga checi i ewentualnej późniejszej pracy z protestami, skargami etc. a Tak to cicho sza... nikt nic nie wie... dobrze jest jak jest...dziekujemy...
Odpowiedz
zosiak
2014-12-04 15:27:07
0 5
A ja przypomnę Wam drodzy czytelnicy, że sprawa dotyczy również mieszkańców gmin: Słopnice, Tymbark, Limanowa (miasto i gmina) oraz Łososina Dolna.
Odpowiedz
ebi
2014-12-04 15:28:04
1 5
Do dwóch wpisów powyżej - wasza głupota nie zna granic - jak wół pisze, że RDOŚ sprawę prowadzi a nie UG w Laskowej - jak wół również pisze, że spotkania z mieszkańcami już były - gdzie manuelo i aia byliście wtedy? a poza tym wystarczy sprawdzić kto był inicjatorem, współpracującym i kto wprowadził po raz pierwszy NATURĘ na obszarze 97 % powierzchni Gminy w 2006 roku - no ale lepszy 'winny ' pod ręką bo kamień trafi na pewno - i jak tu trafić PiS - przecież to są Prawi i Sprawiedliwi i trzeba na nich głosować. Polecam lekturę wszystkim niechętnym NATURZE 2000 - rozporządzenia podpisanego przez Pana Ministra Ochrony Środowiska z 2006 roku.
Odpowiedz
adamsky
2014-12-04 16:05:34
5 2
Pani Było Wujcino na limanowyj in w informacyji urzyndu laskowyj pisała o swoik zarobkak i innych pierdołak a o takim ważnym komunikacie nie puścili anie pary z zadka? Szanowni nowy Wójt na pewno skończy z finansowaniem tych informacji na limanowyj in! Urząd mo swojom strone to po co mo komu płacić za pisanie tego co na urzendowym być powinno pisane?!? Szanowni wójt na pewno to ukruci. Czas zrobić Panie Wójcie z tym porządek!
Odpowiedz
mikolaj1
2014-12-04 18:16:40
0 2
RDOŚ, tzw. państwo w państwie...
Odpowiedz
Rys
2014-12-04 19:05:35
0 2
„..Obawy mieszkańców prawdopodobnie wynikają z propozycji powiększenia granicy obszaru przedstawionej w dokumentacji do planu zadań ochronnych. Natomiast jeszcze raz wyjaśniam, że w zarządzeniu nie ma o tym słowa i plan zadań ochronnych nie zmieni granicy obszaru - zapewnia Małgorzata Michna.”
W zarządzeniu może nie ma. Ale inne pochodne i powiązane przepisy?.
Można ustanowić też np. Park Narodowy w tych granicach , ale nie wspomnieć nic o przepisach dotyczących tzw. otuliny PN i związanych z tym srogich ograniczeń w władaniu przez ich właścicieli.
I ten termin. Radni byli już w „pędzie” wyborczym to nie mieli czasu na konsultacje wraz z mieszkańcami . Ale chyba o to chodziło RDOŚ ?.
A co do tzw. książeczek do głosowania, to gdyby zrobiono do niej okładkę?. To mogło by się okazać
że wygrała „OKŁADKA” z jej preambułą w ostatnich wyborach.
Odpowiedz
Doradca
2014-12-04 19:26:11
0 4
Powiat Limanowski - Ostoja Natury i Zdrowia.

Powiat Limanowski nie bez podstawy nazywany jest „Ostoją natury i zdrowia”.
Formy ochrony przyrody w powiecie zajmują około 70% całego obszaru. Wszystkie lasy w powiecie pełnią funkcję ochronną i stanowią 38% jego powierzchni.
Ochrona gatunkowa obejmuje wiele zwierząt, roślin i grzybów, która przejawia się w sześciu z dziesięciu form ochrony przyrody w Polsce.
Znajduje się tu jeden z 23 parków narodowych, 4 rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, 45 pomników przyrody oraz 12 obszarów Natura 2000.

http://www.powiat.limanowa.pl/pl/1954/0/ochrona-przyrody-w-powiecie-limanowskim.html
Odpowiedz
Julek
2014-12-04 19:34:48
0 4
Czy to są te konsultacje z mieszkańcami?

'W dniu 29 listopada 2013 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła
II 9 odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy. Do udziału w spotkaniu
zaproszonych zostało 26 podmiotów reprezentujących kluczowe grupy interesu (w tym urzędy,
instytucje i stowarzyszenia). W spotkaniu wzięło udział 9 osób, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, w tym przedstawiciel Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, pracownicy urzędów gmin, Nadleśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz wykonawca dokumentacji PZO – Pracowni Ekspertyz
Środowiskowych „DENDRUS” w Żywcu.'
http://krakow.rdos.gov.pl/files/artykuly/27720/lososina_zal7.pdf

Luźna dyskusja z paroma dość mało zorientowanymi urzędnikami. Data umieszczenia informacji na stronie UG w Laskowej to 28 listopada 2014 (piątek), nieodwołalny termin końca konsultacji 4 grudnia 2014. Już to nadaje się do sądu!!! 4 dni na konsultacje i zgłaszanie uwag, gdy przymiarki do projektu trwały ponad rok? Czy to nie pachnie niezłym przekrętem?
Czy obywatel, często zapracowany rolnik ma codziennie zaglądać na stronę UG czy mu jakiegoś ciosu nie szykują zadać?

Cytat: '- Trwające obecnie konsultacje dotyczą projektu planu zadań ochronnych dla tego obszaru w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Przedłożony do konsultacji dokument nie zakłada zmian granic obszaru Natura 2000 i jego wejście w życie również nie spowoduje poszerzenia granic obszaru - uspokaja Małgorzata Michna z krakowskiego RDOŚ. ' _łgarstwo urzędnicze w czystej postaci.
To po co na mapkach jest zaznaczony obszar kolorem czerwonym z opisem : 'obowiązująca granica o znaczeniu dla wspólnoty Natura 2000...'
Oraz zielonym kolorem zaznaczone znacznie większe obszary z opisem:'Proponowane granice o znaczeniu dla wspólnoty Natura 2000...' - to co, to nie jest proponowane rozszerzenie obowiązujących granic. Czy naprawdę mają nas za debilnych wsioków?

Ps. Urząd Gminy w Laskowej obwieścił sprawę, a inne urzędy gminne? Ja nic nie znalazłem.
Odpowiedz
anilec
2014-12-05 02:02:26
1 2
Coraz bardziej uciskani ludzie, mogą mieć tego wszystkiego dosyć. Wówczas slogan może stać się bliższy prawdy - 'na drzewach zamiast liści, będą ........' z RDOŚ.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Natura 2000: RDOŚ uspokaja mieszkańców"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in