Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Nabór do szkół dla dorosłych w ZSTiO

23.08.2022 05:15:00 reklama 0 4531

Ogłoszenie płatne. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do dwuletniej, zaocznej Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik robót wykończeniowych w budownictwie.

(Ogłoszenie płatne)

Słuchacz w szkole branżowej II stopnia zdaje maturę i uzyskuje tytuł technika. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół branżowych I stopnia lub zasadniczych szkół zawodowych (którzy rozpoczęli naukę w szkole począwszy od roku szkolnego 2012/201) w zawodach elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Ponadto w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które mieści się limanowskim Mechaniku rozpoczęła się także rekrutacja do liceum zaocznego dla dorosłych i szkół policealnych. Chętni, bez względu na wiek, mogą rozpocząć bezpłatną naukę w zawodach: opiekun medyczny (1,5 roku), opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata), florysta (1 rok), technik administracji (2 lata), technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5 roku), technik usług kosmetycznych (2 lata). Po zakończeniu szkoły słuchacze zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Do bezpłatnego, zaocznego liceum dla dorosłych mogą zapisać się osoby po szkole podstawowej i gimnazjum (nauka cztery lata), a także absolwenci szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej (nauka od III semestru – trzy lata). Słuchacze w liceum przygotowują się do zdania matury.

Ostateczny termin zapisania się do wszystkich typów szkół mija 25 sierpnia 2022 roku. Nauka jest bezpłatna. Szczegóły na plakatach lub w sekretariacie szkoły przy ulicy Zygmunta Augusta 8, a także pod numerem telefonu 18 33-72-602.(Ogłoszenie płatne)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in