Piątek, 24 maja
Joanna, Zuzanna, Maria, Milena, Zdenka

Lokalni producenci rolni w sporze z wójtem

24.04.2019 05:15:00 PAN 22 8444

Laskowa/Ujanowice. Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach skierowało skargę na działalność wójta gminy Laskowa. Przedmiotem sporu jest działka, którą podmiot dzierżawi od gminy. Stowarzyszenie chciało tam wybudować halę załadunkową, samorząd zaś zamierza zlokalizować na tym gruncie ujęcia, które zasilą wodociąg zaopatrujący w wodę mieszkańców trzech wsi.

Podczas wczorajszej sesji Rada Gminy Laskowa rozpatrywała skargę na działalność wójta, jaką za pośrednictwem wojewody pod koniec marca złożyło Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach. Podmiot popularyzuje m.in. suskę sechlońską jako produkt regionalny.

Przedmiotem sporu jest wypowiedzenie umowy dzierżawy działki w Ujanowicach, zawartej między samorządem a stowarzyszeniem.

Gdy skarga wpłynęła do urzędu, jej procedowaniem zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Laskowa, która następnie zwróciła się do wójta by odniósł się do podniesionych przez stowarzyszenie zarzutów.

Piotr Stach w pisemnej odpowiedzi zaznaczył, że w jego ocenie wypowiedzenie zostało dokonane skutecznie, w oparciu o zapisy umowy, w związku z zamierzeniami gminy wykonania na działce ujęć wody. Na dzierżawionym terenie ujawniono bowiem znaczące zasoby wody pitnej pozwalającej na zlokalizowanie tam ujęcia dla zasilania wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi Ujanowice, Kobyłczyna i Sechna. Według władz samorządu, interes całej gminy wymagał, aby teren ten odzyskać. Gmina podkreśliła przy tym, że w sprawie dalszego trwania tej umowy wypowiadały się negatywnie zarówno zebranie wiejskie wsi Ujanowice (we wrześniu ubiegłego roku i marcu tego roku), jak i Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Laskowa.

W głosowaniu skargę uznano za bezzasadną - 10 radnych opowiedziało się za, a 4 wstrzymały się od głosu.

Była to już druga skarga w tej sprawie – pierwszą złożyła w marcu osoba, będąca jedynie członkiem stowarzyszenia, nie mająca prawa do reprezentowania tego podmiotu. Na wczorajszej sesji Rada Gminy Laskowa zajęła takie samo stanowisko wobec ponownej skargi tej osoby.

Na ile decyzja władz gminy przeszkodzi w działalności stowarzyszenia? Prezes zarządu – Kazimierz Joniec, w rozmowie z nami przyznał, że stowarzyszenie planowało na działce w Ujanowicach wybudować halę załadunkową, a przedsięwzięcie było już uzgodnione z poprzednim wójtem. Podczas rozmów z obecnym wójtem Piotrem Stachem działacze stowarzyszenia pytali, czy budowę ujęć wody da się pogodzić z ich inwestycją, która miała powstać na innej części nieruchomości. 

- U nas jest teren górzysty, trudno znaleźć działkę przy głównej drodze, na którą może wjechać TIR. Są co prawda inne działki w okolicy, ale wszystkie sprzedawane są jako budowlane, a my z racji prowadzonej działalności potrzebujemy działki rolnej. Prosiłem wójta, by gmina wskazała taką działką, ale moje zapytanie nie zostało nawet ujęte w protokole zebrania wiejskiego - mówi Kazimierz Joniec. - Nasza organizacja działa, chce się rozwijać, ale jest jak jest, przy takiej przychylności władz - dodaje. 

Jak się dowiedzieliśmy, zarząd stowarzyszenie podjął decyzję, że jeżeli Rada Gminy odrzuci skargę i władze nie zmienią stanowiska, sprawa zostanie skierowana do sądu. 

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach powstało w 2000 roku, a jego głównym celem jest podnoszenie poziomu życia rolników oraz poprawa warunków produkcji i zbytu artykułów, a także promowanie produktów regionalnych. Podmiot zrzesza 26 członków. Kilku producentów posiada unijne certyfikaty suski sechlońskiej jako produktu tradycyjnego i regionalnego.

(Fot.: suskasechlonska.pl)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in