Jest zgoda ministerstwa, szkoła prowadzi rekrutację

18.05.2022 00:18:00 PAN 6 3888

Tymbark. W Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego

Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku w roku szkolnym 2022 – 2023.

- Do tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 16 maja 2022 do 30 maja 2022 roku. Kandydaci przechodzą również próbę sprawności fizycznej. Próba sprawności fizycznej zostanie przeprowadzona w dniu 7 czerwca 2022 i w terminie dodatkowym 27 czerwca 2022 roku. Terminy i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: https://www.zstymbark.pl – informuje ZS im. KEN w Tymbarku.

Jednostką patronacką oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku będzie 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie. Jest to od 1999 roku jednostka patronacka klas wojskowych.

Limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. Obecnie w całej Polsce jest 150 oddziałów przygotowania wojskowego, a od września ta liczba się zwiększy do 190.

Oddziały przygotowania wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe punkty przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej może również udzielić dotacji organowi prowadzącemu szkołę na zakup m.in. umundurowania, hełmów ochronnych, busoli lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Warto wiedzieć, że klasa wojskowa w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku powstała w 1999 roku, jako eksperyment Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednostką patronacką klasy wojskowej jest 16 batalion powietrznodesantowy im. gen. Mariana Zdrzałki w Krakowie. W roku 2008 podpisane zostało dodatkowo porozumienie z 6 Brygadą Powietrznodesantową w Krakowie, w zakresie prowadzenie edukacji obronnej w klasach o profilu wojskowym.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia z przysposobienia wojskowego, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujące: ceremoniał wojskowy, musztrę, regulaminy wojskowe, taktykę, terenoznawstwo, szkolenie sanitarne, szkolenie strzeleckie, logistykę, SERE, przepisy prawne i szkolenie fizyczne wraz z walką wręcz. Drugim elementem składowym kształcenia są obozy szkoleniowe. Kadrę instruktorską stanowią żołnierze 16 batalionu powietrznodesantowego w Krakowie. Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w następujących obozach szkoleniowych: w jednostce patronackiej – 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie, obóz terenowy pod górą Mogielica, obóz w Niedzicy. Każdy z tych wyjazdów szkoleniowych ma swoje określone cele i specyfikę. W trakcie obozów terenowych duży nacisk położony jest na zajęcia kondycyjne, biegi terenowe, biegi na orientację i zajęcia wspinaczkowe. W trakcie pobytu w jednostce patronackiej młodzież ma okazję poznać tradycję jednostki, zapoznać się z jej sprzętem i wyposażeniem.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in