Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium. Opozycja: "Trzeba docenić zarząd za pracę w ubiegłym roku, a nawet pochwalić"

24.06.2021 14:17:00 PAN 0 2901

Limanowa. Podziękowania, słowa uznania, gratulacje i drobne uwagi – Rada Powiatu po debacie nad raportem za 2020 rok jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

Wnioski z raportu na wniosek przewodniczącej Ewy Filipiak przedstawił radnym starosta Mieczysław Uryga. Następnie odbyła się dyskusja, w której głos zabierali poszczególni członkowie Rady Powiatu Limanowskiego. 

Marzena Gąsior dziękowała za wszystkie działania Zarządu Powiatu, szczególnie za inwestycje podejmowane na terenie miasta Limanowa, m.in. przebudowę ul. Marka w centrum miasta jak i środki wydatkowane na rzecz I LO im. W. Orkana w Limanowej. 

Kolejno głos zabrała Dorota Stanisławczyk: - Cieszy mnie zapis dotyczący przebudowy drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne i obiektów mostowych. Jest to dla mieszkańców niezwykle ważne, stan drogi jest coraz gorszy, a ta inwestycja zapewni bezpieczeństwo przy coraz większym ruchu pojazdów, w tym samochodów ciężarowych. Liczę na satysfakcjonujący przebieg tego remontu – mówiła. 

Grzegorz Wójcik dziękował za obszerny i czytelny raport, który radni mogli omówić szczegółowo na posiedzeniach komisji. - Dziękuję Zarządowi za codzienną pracę, służbę na rzecz mieszkańców, pochylanie się także nad małymi problemami, które z perspektywy pojedynczego mieszkańca są bardzo znaczące – powiedział, dziękując także za pracę urzędników starostwa w pandemii oraz za zrealizowane przez powiat inwestycje. - Liczę na dalsze inwestycje na ziemi zagórzańskiej. Wierzę, że w tym temacie najlepsze jeszcze przed nami – dodał. 

- Miniony rok nacechowany był wieloma trudnościami wynikającymi z obostrzeń. Dziękuję zarządowi za chronienie finansów powiatu i pozyskiwanie środków na inwestycje, które ubogaciły infrastrukturalnie nasz powiat na bardzo wielu poziomach. Ale debata nad stanem powiatu to też sprawa patrzenia w przyszłość – powiedział radny Stefan Hutek, skupiając się na kwestii edukacji i poszerzaniu oferty powiatowych szkół, aby mogły one konkurować z prywatnymi placówkami, zwłaszcza w sferze nauczania zawodowego i praktyk. 

Marian Wójtowicz swojej wypowiedzi nie zaczął od podziękowań. - Praca na rzecz społeczeństwa jest naszą powinnością - przypomniał. - Ale słowa uznania się należą tym, którzy w trudnym okresie pracowali – dodał. Odniósł się też do inwestycji zrealizowanych na terenie powiatu. – Każdy stara się wykonywać jak najlepiej to, co może. I to widać. Ale wciąż jest dużo przed nami. Realności temu nadało wystąpienia radnego Stefana Hutka. Poszczególne części tego raportu powinny być podsumowane wnioskami, bo to da nam możliwość dalszego rozwoju, bo raport będzie korespondował z naszą strategią. Brakuje tu pewnych środowisk. Kolega radny wspomniał o przedsiębiorcach, ale jest jeszcze młodzież, może warto przynajmniej raz w roku spotkać się z nimi. Każdy z nas zmierza także do grupy szacownych seniorów, z nimi też warto rozmawiać, aby wzbogacić się o ich wnioski. Wtedy nasza praca będzie adekwatna do oczekiwań – zasugerował. Jako „novum warte podkreślenia” radny Wójtowicz przedstawił inicjatywę zagórzańskich gmin, które dzień samorządowca obchodziły poprzez debatę na tematy ekologiczne, co powinno być inspiracją także dla samorządu powiatu. 

Głos zabierał także radny Jan Puchała, były starosta. - Słuchając wystąpienia starosty, trzeba obiektywnie stwierdzić, że rok 2020 był dużo lepszy dla Zarządu Powiatu, niż rok 2019. Więcej działań, więcej środków, otwarcie się na różne środowiska – to trzeba przyznać szczerze. W 2019 roku miał miejsce mały zgrzyt w związku z ugodą z firmą Rem Bud – I, co zdaniem wielu radnych było niewłaściwie – powiedział. - Zadania statutowe powiatu są dobrze realizowane, ale brakuje mi otwarcia na przedsiębiorców. Trzeba wrócić do dobrych praktyk, współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców czy Krakowską Kongregacją Kupiecką. Uważam, że Zarząd Powiatu powinien przyłożyć do tego większą wagę, by w przyszłości nie dyskutowano tak nieszczęśliwie, jak z firmą Wolimex. Myślę, że to nauczka dla Zarządu Powiatu i dla nas, że pewne rzeczy należy inaczej rozgrywać, dążyć do kompromisu. Mam nadzieję, że każdego roku ta współpraca na rzecz lokalnego społeczeństwa będzie jeszcze lepiej wyglądać - podsumował. 

Do dyskusji włączył się także radny Artur Żaba. - Po części powtórzę głosy przedmówców, ale są to bardzo ważne kwestie, o których należy rozmawiać. Obserwując wszystkie wykresy i liczby podczas analizy raportu, wygląda to bardzo dobrze. Trzeba dziś docenić zarząd za pracę w ubiegłym roku, a nawet pochwalić. Chciałem jednak zwrócić uwagę na ważne dla mnie dwa obszary, które nie do końca zostały opisane dokładnie w raporcie. Po pierwsze ekologia, czyli środowisko tak ważne dla trybu życia i funkcjonowanie. Chciałbym, by w przyszłości więcej inicjatyw było podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego. Cieszą podejmowane oddolnie akcje np. sprzątania miejscowości, ale widzę potrzebę jakichś regulacji prawnych, w takim zakresie, który możemy podejmować, aby ułatwić organizowanie czy finansowanie takich przedsięwzięć - sugerował. - Druga kwestia w aspekcie prozdrowotnym to zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Trzeci sektor jest bardzo ważny, jego działania po okresie pandemii musi aktywizować nasze społeczeństwo, któremu brakuje spotkań, imprez kulturalnych czy sportowe. Wsparcie dla tych organizacji powinno zostać zwiększone, bo często nie mają one środków na swoją działalność – powiedział Artur Żaba. 

Podsumowania 2020 roku dokonała także wicestarosta Agata Zięba, mówiąc o działalności szpitala i DPS-ów w dobie pandemii, o trudnej sytuacji obiektów rekreacyjnych – m.in. pływalni i tras rekreacyjnych wokół Mogielicy, a także o inicjatywach LOT.

Dyskusję zamknęła przewodnicząca Ewa Filipiak, zwracając uwagę na pozytywne oceny radnych dla pracy Zarządu Powiatu w 2020 roku. W drodze głosowania, Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

Po zreferowaniu sprawozdań m.in. dotyczących realizacji budżetu oraz o stanie mienia powiatu, a także opinii RIO i opinii komisji rewizyjnej Rady Powiatu – w której to pokreślono wysokość nadwyżki i puli środków przeznaczonych na inwestycje, jak również zmniejszony stan zadłużenia – pod głosowanie poddano wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu samorządu za 2020 roku. Także i w tej sprawie radni byli jednomyślni. 

(Fot.: arch. Starostwa Powiatowego w Limanowej)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in