Niedziela, 25 września
Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

Integracyjne Żłobki w Gminie Dobra - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

16.06.2018 14:51:05 PAN 0 7754

Reklama. Dzięki wsparciu unijnemu w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gminie Dobra powstało 67 miejsc opieki w integracyjnych żłobkach - 35 w już istniejącym Niepublicznym Integracyjnym Żłobku Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej (budynek Gminnej Spółdzielni) oraz 32 miejsca opieki w nowo powstałym żłobku w miejscowości Porąbka.

(Reklama)
Dzięki zapewnieniu opieki w żłobku dla dzieci, udzielone zostanie wsparcie rodzicom pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3; którzy obecnie są osobami bezrobotnymi; biernymi zawodowo; pracującymi - będącymi w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.
W miejscowości Porąbka na potrzeby żłobka został zaadoptowany budynek po szkole podstawowej. Po pracach adaptacyjnych; wykończeniowych jak i wyposażeniu sal budynek czaka na małych podopiecznych. Jedyna opłata czesnego ponoszona przez opiekunów wynosi 160 zł/ m-c. W ramach opłaty zapewnione będą – posiłki ( śniadanie; obiad; podwieczorek); zajęcia dodatkowe (logorytmika; muzykoterapia; gimnastyka korekcyjna; religia; zajęcia teatralno-podróżnicze; język angielski). Placówka prowadzona będzie zgodnie z założeniami metody Montessori, poprzez którą pomagamy maluchom wyrosnąć na pewnych siebie, ciekawych świata ludzi, którzy pozostając sobą, są świetnie przygotowani do życia. Niepubliczny Integracyjny Żłobek Montessori w miejscowości Porąbka czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00; bez przerwy wakacyjnej.
Przy Niepublicznych Integracyjnym Żłobku Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej prowadzone jest również Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej oraz Centrum Wspierania Rozwoju.
Od miesiąca września planowane jest otwarcie przedszkolnej grupy adaptacyjno – terapeutycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Uruchomiony oddział będzie miał do dyspozycji sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, terapeutyczne niezbędne do pracy z dziećmi autystycznymi, w tym w pełni wyposażoną salę do integracji sensorycznej. Dodatkowo dzieci korzystać będą z zajęć terapeutycznych tj. logopedycznych, komunikacji alternatywnej, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych; zajęć z psychologiem; fizjoterapeutą; pedagogiem specjalnym oraz za wskazaniem logopedy-objęte zostaną terapią treningu słuchowego Tomatisa. Jedyny koszt ponoszony przez rodziców dzieci zapisanych do oddziału adaptacyjno- terapeutycznego to koszt wyżywienia. Oprócz zajęć terapeutycznych w specjalistycznych salach, dzieci uczestniczyć będą w zajęciach integracyjnych w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Montessori im. Świętej Rodziny w Dobrej. Brać też będą udział we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przy przedszkolu.
W oddziale adaptacyjno- terapeutycznym praca opierać będzie się na metodzie Marii Montessori, dzięki czemu rozwijać będziemy u dzieci to co najważniejsze w życiu dorosłym- czyli samodzielność. Każdy z przedszkolaków w grupie adaptacyjno- terapeutycznej pracować będzie według indywidualnego programu dydaktyczno - wychowawczego, dostosowanego do jego potrzeb i możliwości.
Dodatkowych inf. można uzyskać pod numerem tel. 608683227 lub 602478364 - mgr Paulina Knapik.
Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ; Działanie 8.5 Wsparcie na łączenie życia zawodowego z prywatnym.
(Reklama)
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in