Czwartek, 29 października
Euzebia, Wioletta, Felicjan, Angela, Zenobia, Przemysław

Ile osób chodzi do kościoła? Wskaźniki w diecezji są wysokie

09.01.2015 07:36:36 top 39 13695

Diecezja tarnowska. Po raz kolejny dekanat ujanowicki przoduje w statystykach diecezji tarnowskiej – w niedzielnych mszach św. uczestniczy tam 93,5% wiernych. Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce w październiku.

Pierwszy raz pytano także proboszczów ile osób wyjechało z parafii - uzyskanych danych wynika, że to łącznie około 92 tysiące osób.
W diecezji tarnowskiej 69,8 proc. wiernych uczęszcza na niedzielną mszę św., zaś 24,3 proc. przystępuje regularnie do Komunii świętej – wynika z najnowszych statystyk. Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce w niedzielę 19 października ubiegłego roku.
- W przypadku frekwencji i przyjmowania Komunii św., oba wskaźniki wzrosły o kilka dziesiątych proc. Patrząc również na poprzednie lata, te liczby utrzymują się prawie na stałym poziomie. Cieszymy się, że mamy jedną z największych, jeśli nie największą statystycznie, liczbę osób przychodzących do kościoła na Msze św. w Polsce. Jednak zawsze trzeba postawić pytanie gdzie jest te ok. 30 proc. wiernych, którzy są ochrzczeni, a których nie ma w kościele. To zadanie dla wszystkich duszpasterzy oraz wiernych. Na pierwszym miejscu mam na myśli rodziny, bo to one przekazują skarb wiary - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W tym roku po raz pierwszy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zwrócił się do księży proboszczów z prośbą o uwzględnienie szacunkowej liczby wiernych, którzy są zameldowani na terenie parafii, a przebywają za granicą.
Takie osoby są wliczane jako parafianie, podczas gdy faktycznie ich nie ma. Z otrzymanych danych z parafii wynika, że ponad 92 tys. osób z diecezji tarnowskiej przebywa na emigracji lub w innych miastach w Polsce. Jest to ok. 9 proc. całej populacji diecezji.
- Gdyby uwzględnić tę liczbę osób, która jest poza parafią, a która jest wliczana do wspólnoty wiernych i od której również liczy się procent osób, które przychodzą na Mszę i przystępują do Komunii św., to dane statystyczne jeszcze wzrosłyby. To jest bardzo ważne, bo nie brało się i nie bierze się pod uwagę tych osób, które są zaliczanie do parafian, a ich nie ma - dodaje ks. Pietruszka.
Najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej mszy św. w dekanacie ujanowickim – ponad 93,5 %. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. Natomiast Komunię św. najwięcej osób przyjmuje w dekanacie Żabno - 38, 2 proc.
Wyższa frekwencja na niedzielnych mszach świętych jest w dekanatach wiejskich niż miejskich. Dekanaty tarnowskie, bocheńskie, mieleckie i nowosądeckie mają wskaźniki frekwencji na mszach św. wynoszące od 55 do 65 proc.
(Źródło: DT)
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in