Wtorek, 31 stycznia
Marcela, Marcelina, Ludwika, Ludwik, Jan, Joanna, Luiza, Ksawery

Historyk i regionalista z państwowym odznaczeniem

05.12.2022 13:30:00 PAN 1 3586

Kraków/Słopnice. Przemysław Bukowiec – historyk utrwalający pamięć o ofiarach II wojny światowej na Limanowszczyźnie, edukujący młodzież i współpracujący z licznymi instytucjami – został wyróżniony medalem „Pro Patria”, przyznane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W piątek (2 grudnia) w Krakowie z okazji 81. rocznicy śmierci Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk wraz z dyrektorem Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie Markiem Lasotą oraz wicewojewodą Ryszardem Pagaczem uroczyście zainaugurowali konferencję naukową poświęconą marszałkowi, współorganizowaną przez UdSKiOR. 

Przed wystąpieniami wybitnych historyków analizujących okoliczności działań i decyzji podejmowanych przez Marszałka Śmigłego-Rydza, minister Kasprzyk wręczył w imieniu Kancelarii Prezydenta RP medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a także uhonorował osoby zasłużone w krzewieniu postaw patriotycznych i kultywowaniu pamięci walki o Niepodległość medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

Medal „Pro Patria” został przyznany Przemysławowi Bukowcowi. To historyk, regionalista, nauczyciel szkół podstawowych w gminie Słopnice, autor licznych publikacji na temat działalności AK na ziemi limanowskiej oraz współautor przewodników historycznych.

- Zawsze wychodziłem z założenia, że kwestie upamiętniania, utrwalania pamięci o ofiarach II wojny światowej powinny mieć wymiar łączący ze sobą ludzi bez względu na zapatrywania polityczne - ponieważ chodzi o pamięć o naszych przodkach – przyznał Przemysław Bukowiec w mediach społecznościowych. - Wyróżnienie w sposób symboliczny traktuję jako dostrzeżenie środowiska z którym jestem związany, gdzie pracuję, gdzie mieszkam. Dziękuję za zwrócenie uwagi na działalność samorządów, stowarzyszeń, lokalnych mediów oraz osób prywatnych z terenu Ziemi Limanowskiej z którymi miałem okazję współpracować w ostatnich kilkunastu latach. Bez tych osób nie byłoby wielu historycznych inicjatyw za co z całego serca dziękuję – dodał. 

Medal „Pro Patria” ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznakę nadaje Szef UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Aktu dekoracji dokonuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, upoważniony pracownik Urzędu lub upoważniony przez Szefa Urzędu przedstawiciel innego organu administracji rządowej, w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem.

(Fot.: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in