"Historyczna chwila" dla miasta

19.05.2022 00:25:00 PAN 1 3375

Mszana Dolna. Wczoraj w magistracie ​została podpisana umowa na dokończenie budowy Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej​. Budynek na górnej płycie stadionu przy ul. Spadochroniarzy ma stać się siedzibą m.in. Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Umowę ze strony samorządu podpisała burmistrz Anna Pękała, a wykonawcę - Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane „ECCO-SYSTEM” z siedzibą w Spytkowicach - reprezentował Wojciech König. 

Realizacja zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało promesę opiewającą na 10 mln 746 tys. zł w pierwszym naborze programu. 

We wczorajszym spotkaniu uczestniczył także Bogusław Łagocki, pełniący funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z żoną Marią Łagocką. - Pan Bogusław ma spore doświadczenie w miejskich inwestycjach – hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz uczestniczył przy przebudowie budynku na stadionie w pierwszym etapie nowego budynku MOK - wylicza Urząd Miasta w Mszanie Dolnej. 

Podpisanie kontraktu przez władze samorządu przedstawiane jest jako "historyczna chwila". - Ogromnie się cieszę, że rozpoczynamy tak długo wyczekiwaną inwestycję w naszym mieście. Mszana zasługuje na Miejski Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia, z piękną salą widowiskowo- kinową. Mam nadzieję, że inwestycja niebawem będzie otwierać swoje drzwi dla mieszkańców - mówi burmistrz Anna Pękała. 

Koszt inwestycji opiewa na 14 mln 900 tys. zł, co oznacza, że wkład własny miasta Mszana Dolna wyniesie 4 mln 154 tys. zł. Samorząd pozyska środki na ten cel m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego, o czym będziemy szerzej informować w kolejnych publikacjach w najbliższym czasie.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w przeciągu 20 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedmiot zamówienia został w postępowaniu podzielony na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie m.in. instalacji gazowej wraz z przyłączem gazu, przyłącz kanalizacji, wykonanie instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, elewacji oraz okładzin akustycznych. W etapie drugim wykonawca będzie zobowiązany do wykonania rampy zewnętrznej, robót drogowych, wykonanie parkingu i ogrodzenia, zamontowania stolarki, wykończenia podłóg, zakupu i montażu central wentylacyjnych, dźwigu osobowego oraz instalacji solarnej i fotowoltaicznej. 

Kwota bezzwrotnej dotacji przyznanej miastu z Polskiego Ładu to 10 mln 746 tys. zł. Cztery poprzednie próby zdobycia pieniędzy na dokończenie inwestycji zakończyły się fiaskiem, choć samorząd próbował pozyskać środki z różnych źródeł.

Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej działa do dziś w wiekowym budynku, tzw. Orkanówce, należącym do parafii pw. św. Michała Archanioła. Przez lata kolejni włodarze podejmowali próby poprawy warunków lokalowych. W czerwcu 2015 roku na spotkaniu z mieszkańcami ówczesny burmistrz Mszany Dolnej Józef Kowalczyk zapowiedział budowę nowej siedziby dla Miejskiego Ośrodka Kultury przy budynku użytkowanym przez klub sportowy „Turbacz”, znajdującym się na górnej płycie stadionu.

W 2018 roku rozpisano przetarg na pierwszy etap inwestycji, obejmujący stan surowy zamknięty, zakładający wykonanie wszystkich niezbędnych robót rozbiórkowych, stanu zerowego, prac murarskich, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, także dostawę i montaż stolarki zewnętrznej. Cena najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę PROFES, opiewała 3 mln 798 tys. zł, przy czym samorząd chciał przeznaczyć na ten cel 2 mln 334 tys. zł. Budowa rozpoczęła się pod koniec kadencji 2014-2018, a inwestycję zakończono w kwietniu 2019 roku, a więc po tym, gdy z magistratem pożegnał się Józef Kowalczyk, a stanowisko burmistrza objęła Anna Pękała.

(Fot.: UM Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in