Sobota, 21 maja
Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika

Etat powrócił w ramach oszczędności

30.08.2012 09:52:20 top 90 9931

Limanowa. Mieczysław Uryga został nowym etatowym członkiem zarządu powiatu. Powołanie wiąże się według starosty z dużą ilością pracy i inwestycji. Radny Stanisław Nieczarowski prosił o podanie kwot na inwestycje i planowanych wzrostów. Tych jednak nie uzyskał od razu, starosta odpowiedział, że odpowiedź otrzyma na piśmie.

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu Limanowskiego procedowano nad uchwałą w sprawie wskazania etatowego członka zarządu.

Dyskusję na ten temat rozpoczął Marian Wójtowicz. – Co takiego powoduje, że potrzeba powoływać etatowego członka zarządu? – pytał. – Bez względu na to kto nim będzie spośród radnych, w dobie pewnych oszczędności, takie wykładanie pieniędzy na opłacanie etatu wydaje mi się zbędne. Do tego czasu minęło pół kadencji, panowie dali sobie radę. Myślę, że nie jest potrzeba powoływania etatowego członka zarządu.

- Bardzo się cieszę, że pan Wójtowicz zadał to pytanie, bo właśnie ze względów oszczędnościowych  powołujemy członka etatowego zarządu, a zaraz wytłumaczę dlaczego – mówił Jan Puchała, starosta powiatu. – Proszę zobaczyć, w pierwszej kadencji był budżet 41 mln zł i było 5 etatowych członków zarządu. Kilkakrotnie mniej zadań, mniej potrzeb, jednak pełny zarząd, druga, trzecia kadencja, to pięciu członków zarządu w tym trzech etatowych. W tym roku, w tej kadencji gdzie powiat limanowski pozyskuje najwięcej środków, gdzie odnosimy największe sukcesy, gdzie jesteśmy docenieni jak czytałem: Najwyższa jakość zarządzania - quality, Lider wśród liderów, Super Powiat. To nie są wyssane z palca sukcesy, to są oceny fachowców, bo przecież Związek Powiatów Polskich oceniał wszystkie zadania powiatu: najwięcej pozyskanych środków, najwięcej dokonanych inwestycji i największy rozwój powiatu. Ja z panem wicestarostą nie jestem w stanie już pracować od rana do nocy. Pan Mieczysław Uryga, jest nieetatowym członkiem zarządu i pan Jan Więcek. Jest pan Mieczysław codziennie, bo jest tyle spraw i obowiązków. Uznaliśmy za zasadne, że patrząc właśnie na oszczędność, ale by nie zmniejszać dynamiki rozwoju powiatu, by w dalszym ciągu tak prężnie działać, pozyskiwać środki, nie zwalniać tempa inwestycji, zaspakajać potrzeby mieszkańców, musi być trzeci członek zarządu. To jest i tak szanowni państwo  mniej niż w poprzednich kadencjach, to są właśnie oszczędności. Uważam, że decyzja jest słuszna i wskazuje etatowego członka zarządu pana Mieczysława Urygę, dotychczasowego członka zarządu. I aby nie zwiększać ilości członków zarządu, zarząd dalej pozostaje w czteroosobowym składzie. Natomiast zakres prac i obowiązków jest tak ogromny, że nie jesteśmy w stanie w tym składzie osobowym, jak wspomniałem na początku, dalej tak funkcjonować.

- W związku z powyższym chciałbym zapytać o ile wzrosła wartość inwestycji w tym roku w stosunku do poprzednich lat i o ile pan przewiduje wzrost inwestycji przerobu pieniędzy na skutek zatrudnienia na pełny etat członka zarządu – pytał starostę radny Stanisław Nieczarowski.

- Panie radny Nieczarowski, przygotujemy panu na piśmie, chociaż pan jako radny powinien wiedzieć, bo na bieżąco są sprawozdania, plany finansowe, jest budżet uchwalany, tak że dziwie się, żę pan o to pyta, ale jeśli sobie życzy, ma pan prawo, otrzyma pan informację na piśmie – odpowiedział starosta.

W głosowaniu 20 radnych było za, 1 przeciw, a 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta.

Po głosowaniu przewodniczący Tomasz Krupiński pogratulował Mieczysławowi Urydze objęcia funkcji etatowego członka zarządu i życzył mu owocnej pracy.

- Bardzo dziękuję panu staroście za rekomendację mojej osoby. Wam wszystkim państwu radnym za zaufanie, za podjęcie uchwały – powiedział Mieczysław Uryga.

Mieczysław Uryga to radny III i IV kadencji rady.  Mieszka w Kaninie. Urodził się 28 kwietnia 1962 r. Ma dwóch synów oraz żonę Barbarę. Posiada wykształcenie średnie, które obecnie uzupełnia na nowosądeckiej Wyższej Szkole Biznesu. Po ukończeniu technikum podjął pracę na stanowiksu radiotechnik w WPHW w Nowym Sączu, gdzie pracował do 1990.  W latach 1990 - 2010 prowadził własną działalność gospodarczą - Serwis RTV w Nowym Sączu.

***
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym rady. Jak wynika z danych zamieszczonych w BIP w kadencji 2002-2006 było 4 członków zarządu, dwóch etatowych (Roman Duchnik, Zbigniew Dutka) i dwóch nieetatowych (Franciszek Dziedzina i Stanisław Potaczek). W kadencji 2006-2010 etatowymi członkami zostali Jan Puchała – starosta i Franciszek Dziedzina – wicestarosta, dodatkowo zarząd został rozszerzony o jedną osobę – etatowego członka, którym został Bolesław Żaba.

Po wyborach samorządowych, jesienią 2010 roku, nowa rada powtórzyła w większości wybór do zarządu. Powołano Jana Puchałę na starostę, Franciszka Dziedzinę na wicestarostę, a na etatowego członka zarządu Bolesława Żabę. Nieetatowymi członkami zarządu zostali: Jan Więcek oraz Mieczysław Uryga. Bolesław Żaba miesiąc później ze stołka musiał zrezygnować, gdyż wygrał wybory na wójta gminy Mszana Dolna.

Następcy - etatowego członka zarządu - nie powołano i powrócono do czteroosobowego zarządu. W lipcu ubiegłego roku na nasze pytanie dlaczego zrezygnowano z trzeciego etatowego członka zarządu starosta odpowiedział: "W porównaniu do ubiegłej kadencji w obecnej Rada Powiatu zdecydowała o nie powoływaniu trzeciego etatowego członka zarządu. Takie zapisy zostały zawarte w Statucie Powiatu Limanowskiego. Przyczyny były różne – kończy się czas możliwości pozyskiwania środków w ramach unijnego budżetu na lata 2007 – 2013 (środki na większość działań zostały już rozdysponowane), nie uległy zmianie władze Powiatu Limanowskiego, co niewątpliwie ułatwia prace Zarządowi. Zdecydowano zatem – mimo różnych w tym zakresie zdań – o nie powoływaniu etatowego członka Zarządu."
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in